Norwegian-Swedish translation of det finnes

Translation of the word det finnes from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

det finnes in Swedish

det finnes
allmenn? där
Examples with translation
Hvis det ikke finnes noen løsning, så er det ikke noe problem.
Hvor mange hester finnes i Sverige?
Similar words

 
 

More examples
1.Dersom daghjemmets fremste oppgave var å være et godt barnemiljø, ville det forutsette en ideologi eller målsetting for arbeidet, eller en teori om hvorfor og på hvilken måte daghjemmet er det beste miljøet for barna - - Men det finnes ikke noen slike felles målsettinger eller retningslinjer, som er grunnen til at barna er på daghjem.
2.Det er tenkelig at det finnes" både to og tre og ti verdener samtidtig og samstedig".
3.Det er viktig at Aftenbladet finnes som en stor og god avis", sier Strømstedt.
4.Det finnes bare ett eneste ord som kan beskrive den ærede representants politikk når han står overfor trusler, enten innenfra eller fra utlandet, og det ordet er eftergivenhet.
5.Det finnes bare ett saksområde som kan virke splittende på Arbeiderpartiet, og det er sikkerhetspolitikken.
6.Det finnes både en lengsel efter å bli voksen, og en lengsel efter fortsatt å være barn.
7.Det finnes egentlig knapt med argumenter for å holde oppe skjevhetene i dagens valgordning.
8.Det finnes ikke et eneste lite minnesmerke her i landet for falne tyske soldater, der vi kan legge ned en blomst for våre.
9.Det finnes ikke mye som er mer kristent her på jord enn å være sosialist," hevder han, men innrømmer dog at" det gir god trening i toleranse å knele ved siden av folk som har stemt Kåre Willoch inn som statsminister".
10.Det finnes ikke noen død, bare transformasjon.
11.Det finnes ingen erstatning for NATO.
12.Det finnes ingen muslimer, det finnes ingen hinduer", var hans fredelige budskap.
13.Det finnes ingen regler, aller minst i form av en bruksanvisning.
14.Det finnes knapt noe mer bakstreversk enn å nekte å gå inn i en diskusjon om hvilke oppgaver det offentlige bør prioritere og hvilke oppgaver det ikke lenger behøver å ta seg av.
15.Det finnes mange hyggelige folk i pressen, men det de skriver er ikke alltid like efterrettelig".
16.Det finnes så mange spørsmål som springer ut av det følelsesmessige.
17.Det finnes to tyske stater og slik kommer det til å forbli," skrev den østtyske partisjef Erich Honecker i det sovjetiske partiorganet Pravda igår.
18.Importert terrorisme" Det finnes velorganiserte terroristgrupper i andre deler av verden som forfølger sine målgrupper også i VestEuropa.
19.Jeg vet at det finnes en sosialliberal kjerne i Folkpartiet, men dens talsmenn synes å ligge lavt for tiden", sier Toresson.
20.Norsk moske savnes Det finnes omkring 15 000 troende og praktiserende muslimer i Norge.
21.Så lenge det finnes atomvåpen må vi aldri la det oppstå tvil om at vi akter å bruke dem hvis nødvendig," sier general Bernhard W. Rogers i et intervju med Aftenposten 11. desember.
22.The River" peker imidlertid på at det finnes en måte å leve på som går utover den estetiske livsform.
23.Alkohol er den eneste vare det finnes mer enn nok av i disse krisetider, skrev avisen Dziennik Ludowy nylig.
24.Brødet finnes det, forsikrer direktøren og oppfordrer kunder til å mase på" sitt" gatekjøkken om å ta inn slike produkter.
25.Da vil du nok oppdage hvor mange hanhunder det finnes i denne verden.
26.Den dag kommer neppe da intet i landbruksoppgjøret tas over statsbudsjettet, samtidig er det klart at det finnes grenser for hvor stor sysselsetting man kan ha i norsk landbruk.
27.Den nye loven av 15. februar har møtt en storm av protester, og det finnes naturlig nok en del særtilfeller som krever individuell behandling, men generelt vil den nye loven om salg og bortfeste av kommunale tomter følges.
28.Denne gruppen blir større og større for hvert år, og det finnes ingen styring med hva slags utdannelse disse bør få.
29.Denne uforsiktigheten påfører utenrikstjenesten en god del ekstraarbeide hver eneste sommer, og det finnes endog enkelte som spekulerer i de nødlidenhetslånene ambassadene har mulighet til å gi i enkelte tilfeller.
30.Derfor oppsøker vi som regel naturhavner, og det finnes mange av dem langs Sørlandskysten, sier hun.
Your last searches