Norwegian-Swedish translation of det hele

Translation of the word det hele from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

det hele in Swedish

det hele
allmenn? alla
Synonyms for det hele
Derived terms of det hele
Anagrams of det hele
Similar words

 
 

More examples
1.Alt mens Bjørn Egge brukte hele sin felttrening og klarte å redde det hele bortsett fra bestikket, som forsvant i bølgene med et plupp.
2.Bingoløpet" V65 fikk tilleggshesten Castor med Jan Erik Halvardsson som triumfator, før Eggen avsluttet det hele med ny seier bak råsterke Gerard Vika. -" Det gick vaegen.
3.De vil overvåke det hele og gripe inn når det går dårlig.
4.Den store båtdagen" åpner det hele på en ypperlig måte, synes alle der vi seiler mot Bærums små bukter og øyer, og mot Middagsbukten hvor vi skal ankre opp og fortære kyllingsalat og kaffe.
5.Det er i det hele tatt en melakonisk eller i hvert fall poetisk tone over disse sider, som neppe har vært tenkt til offentliggjørelse, en tone man meget vel forstår når man kommer til Gilleleie.
6.Det er ikke bare den uken det hele står på i Seefeld som engster meg ; forberedelsene foran en VMsesong krever sitt, og aller helst vil jeg tilbringe mest mulig av tiden sammen med vår ettårige sønn.
7.Det er sagt fra NRK at det nå skal satses stort på nye talenter, nye skribenter, nye programledere, i det hele tatt i nytt, nytt, nytt.
8.Det hele har toppet seg opp i en strid om årstall, uten at folk flest har skjønt hvorfor valget av 1987 eller 1989 som tidspunkt for skifte av operatør på Statfjord er så viktig at det kan skape de storpolitiske tumulter som vi har vært vitne til".
9.Det store smellet" i kullstreiken, vil nok få langt mindre omfang, om den da i det hele tatt kommer.
10.Dukkenes tid", som dette innslag i festspillene ble kalt, trakk ifølge arrangørene to millioner mennesker inn i Wiens" city" i de tre uker det hele varte.
11.Fem fyrer med ved" er i det hele blitt en storartet LP, eller, for å si det på Vazelinavis ;" dette var saker".
12.For vårt vedkommende er vi av den oppfatning at det nok stadig er en lang veg å gå før man eventuelt kan komme fram til en samling, om det nå i det hele tatt vil være mulig.
13.I det hele på N.S.kontorene og de forskjellige steder...
14.I det hele tatt, bli sunn med Grete.
15.I det hele tatt føler jeg meg hjemme i kirken uten at jeg er spesielt kristen," som han sier.
16.Ja, det er det nok ikke så lett for mange unge å gi noe skikkelig svar på mens de stadig hører om arbeidsledighet og problemer med å få noe å gjøre i det hele tatt.
17.Mange satt liksom forstummet når det hele var over.
18.Maskinerne, hvis Antal i det hele er 28, drives af en ExpansionsDampmaskine, der i almindelighed udvikler 10 Hestekræfter eller mere, naar det behøves.
19.Men så arbeider du med stoffet og det avdekkes efterhvert og du begriper det hele, det blir en enhet.
20.Norge ditt ferieland" har reiselivsdirektøren levet opp til, og han sier at selv om han har vært på alle disse kjente stedene tidligere, har det vært en fantastisk opplevelse å se det hele fra sjøsiden ombord i vårt stolteste skip.
21.Når staten Israel nå mer framstår som okkupant, angriper og med ansvar for massemord på sivile, blir det hele vanskeligere.
22.Når vi snakker om kulturlivet har vi et ytterst mangslungent begrep i tankene, bidrag til kunst er en ganske liten brikke i det hele".
23.På denne sokkel hviler det hele", sier Thorn.
24.Synes De det er riktig at den nye avtalen trer i kraft slik at man får se hvordan den virker, eller er De imot at den i det hele tatt settes ikraft ?
25.Telemarksbølgen" har gått over skistedene i USA, der det hele begynte for åtte år siden.
26.The Masquerade is over" byr på enda mer drivende bass i symbiose med klaveret og så avsluttes da det hele med" rosinen i pølsen" -" God bless the Child".
27.Tror De at Norge og de andre NATOland har et så godt konvensjonelt forsvar idag at det ville hindre angrep fra SovjetUnionen, eller tror De at det er atomvåpnene som forhindrer slikt angrep, eller tror De at SovjetUnionen ikke kan tenkes å ville angripe noe NATOland i det hele tatt ?
28.Æ syns atomkrig det e jævlig / men at høsten kain vær fin / Oh det beste her på jorda / det e å værra din" åpner Aleksandersen det hele med.
29.(Orient), før det hele avsluttes med generalprøve mot Hamkam.
30.Alt gikk fint, ja, mer enn det, kunne formannen i arrangementskomiteen, Vidar Lundetræ, lettet konstatere da det hele var rodd i havn.
Your last searches