Norwegian-Swedish translation of det minste

Translation of the word det minste from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

det minste in Swedish

det minste
allmennother det minsta
Derived terms of det minste
Anagrams of det minste
Similar words

 
 

More examples
1.Det er derfor ikke det minste underlig at hun i siste runde har grepet fast i et forslag fra to av mellompartienes egne representanter om at NATO og Sovjet som et første skritt i retning av å få forhandlingene om mellomdistanseraketter i gang igjen, skal stanse utplasseringen midlertidig.
2.Det gjør meg vondt å måtte si at (min forlovede) ikke er det minste intelligent eller kulturell, at hun ikke kan et grann sosialøkonomi, og at den eneste universitetseksamen hun kanskje kunne klare, måtte være i moderne sprog.
3.Dette må i det minste gjelde dersom vedtaket er tyngende for parten, f. eks. dersom det inneholder et forbud eller et påbud.
4.Fisken" har i det minste en anelse om hvor han bør begynne å lete.
5.Greteløpet", hvor Vidar er teknisk arrangør, håper også klubben skal innbringe dem i det minste 10 000 kroner.
6.Hvis vi fire millioner praktnordmenn hadde hatt atten millioner farvede her i Norge som med flertallets rett krevde makten i landet vårt - eller i det minste like borgerrettigheter - ville vi da oppført oss så meget bedre enn SydAfrikas hvite gjør ?
7.Komiteen vil særlig peke på at det i dette arbeide må være en målsetting at utviklingslandene i det minste får samme importvilkår på det norske markedet som produkter fra industrilandene, samt at de fattigste land og hovedsamarbeidslandene oppnår reell preferanse og særbehandling ved eksport til Norge.
8.Om vi ikke kan helbrede verden, kan vi i det minste gi den all vår pleie, vår omsorg.
9.Per" er allerede blitt godt kjent med islandshesten" Snått", og er ikke lenger det minste redd.
10.Vi for vår del vil likevel mer enn gjerne understreke at vi ikke har det minste imot om de frontkolliderer med Høyre og lager en skikkelig trafikkkork på partiets paradegate.
11.(New York Times) Utnevnelsen av Konstantin Tsjernenko som leder av den spesielle kommisjon som skal forestå begravelsen av Jurij Andropov, markerer i det minste en delvis triumf for en kommunistveteran som for bare 15 måneder siden lot til å ha nådd slutten av sin politiske karriere.
12.At noe slikt skulle skje på denne fredelige lille øya, det minste av alle postdistrikter, hadde jeg aldri trodd, sa lensmann Karstein Warberg efter å ha vært på åstedet.
13.Av to onder velger man det minste onde, sier han.
14.Da fikk jeg i det minste svaret på hvorfor jeg har vært så slapp den siste tiden.
15.Da jeg sist så ham, i juli efter sultestreiken hans, kunne jeg i det minste se at det var sønnen min.
16.Det er allikevel ikke det minste farlig å gå gjennom Sandvika, sier formann Ernst Ivar Tønseth i Selskabet til Sandvikens Vel.
17.Det er greit nok at man ikke er enig i alt hva vi sier, men jeg synes myndighetene i større grad skulle svare på våre henvendelser, og i det minste ta våre innsigelser opp til vurdering.
18.Det er ingen sak å ha full kontroll, for selv om føret er trått, så er det i det minste temmelig stabilt året rundt.
19.Det er merkelig at Winston Whyte, som har det minste partiet, taler både høyest og lengst.
20.Det er mot dette systemet at vårt folk i det minste siden 1912, da Den afrikanske nasjonalkongress ble grunnlagt, har forsøkt å protestere på fredelig vis, sa Tutu.
21.Det finnes i det minste en vilje blant politikerne til å opprettholde de tilbud vi allerede har.
22.Det har jeg ikke hørt noe om, sier Knut, som i det minste kan trøste seg med at han stiger litt i" markedsverdi" igjen efter noen år med dalende kurve og stjerne.
23.Det ser jo i det minste mye koseligere ut her, og løypene blir utvilsomt renere, med mindre kvist og kvas i sporene.
24.Det ser ut til å kunne bli et normalår i det minste, sier bestyrer Johs. Karlsen i Fjordfisk S / L i Fredrikstad til Tønsbergs Blad.
25.Dette er et grunnleggende bidrag til at vi argentinere i fremtiden fullt ut kan forstå i det minste hvilken vei vi ikke skal slå inn på mer.
26.Dette finner vi oss ikke i ! sa fagforeningsformannen, som øyeblikkelig satte seg ned og skrev et brev til ordføreren, der han forlangte at det minste kommunestyret kunne gjøre var å kjøpe ny kaffe til fagforeningen.
27.Du var jo i det minste heldig som fikk reise utenlands ?
28.Er komiteen oppløst, så bør i det minste medlemmene få beskjed om det, mente Leif Kristensen fra Sosialistisk Venstreparti, og han hadde unektelig rett i det.
29.For å unngå unødig bråk kontaktet jeg derfor Norges Skiforbund, og fikk dispensasjon av generalsekretær Sverre Seeberg når det gjaldt Rogers briller og hjelm, i det minste for rennet her i Oberstdorf.
30.Fordi jeg er kommanditist skjønner jeg ikke det minste av hvordan selvangivelsen skal fylles ut, sier Gerhard Heiberg.
Your last searches