Norwegian-Swedish translation of det onde

Translation of the word det onde from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

det onde in Swedish

det onde
allmennnoun det onda
Derived terms of det onde
Examples with translation
Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.
Similar words

 
 

More examples
1.Frels oss fra det onde...
2.Jeg tror fullt og fast at smertefulle eksperimenter på dyr er moralsk forkastelig, at det i grunnprinsippet er umoralsk å gjøre det onde for å oppnå goder - selv om det skulle bli bevist at menneskene tjener på de lidelsene dyrene påføres...
3.Kristne innrømmer villig staten dens rettmessige plass i opprettholdelsen av lov og orden, i det å belønne det gode og straffe det onde...
4.Mennesket er ikke ondt, det onde har ikke sin kilde i menneskets natur.
5.Er det vanskeligere å uttrykke det gode enn det onde ?
6.Fra vi er små blir vi innprentet at vi er noen gedigne syndere, som egentlig ikke kan gjøre noe med det onde i og omkring oss.
7.Vi vil aldri underkaste oss overmakten og vil svare med sannhet på løgnen og med godhet på det onde.
8.Alkoholsterke aperitiffer er av det onde, så denne rene vare vil jeg plassere hvor den hører hjemme.
9.Da kan jeg se det onde inn i hvitøyet.
10.Der inne foregår også en kamp mellom det gode og det onde langs en grense som aldri ligger fast.
11.Dermed er han i farlig nærhet av å banalisere det onde, men går aldri over den grensen.
12.Det Gode vant alltid over Det Onde, dertil med stil og en slags ballettmessig ynde.
13.Det er jo nettopp disse sprø overganger mellom årstidene som lærer oss å vedkjenne oss våre egne inkonsekvenser, særlig da den at - ja at vi stadig er unge - og litt eldre imorgen, at vi tror på det gode - og bøyer oss for det onde.
14.Det handler om en ung kvinne som begår et mord for at det gode skal seire over det onde.
15.Det onde har ikke det siste ordet.
16.Det onde kan ikke honoreres på avbetaling - og stadig innlater vi oss på det.
17.Det var den eneste skygge jeg for min del opplevde overfor lille, spinkle Tone Danielsens store prestasjon i dobbeltrollen som det gode og det onde menneske i Sezuan.
18.Det var før skillet mellom det gode og det onde.Der var alt såre vel, som det sies.
19.Dragningen mot det onde, den eksistensielle fortvilelse, er grunntoner i Bernanos verk som gir gjenlys i vår egen tid.
20.Eftersom partiets tale skal være ja, ja, nei, nei, - og alt annet er av det onde, forstår vi det slik at standpunktet er ugjenkallelig.
21.En hastesak er av det onde, men likevel er det rett ofte at saker blir kjørt" rett gjennom systemet".
22.Flaggskipet" Scandinavia" blir holdt frem som roten til det meste av det onde i selskapet.
23.Forut for høytidelighetene verserte det forlydender om signaler fra Kohl om at han gjerne ville bli invitert sammen med stats og regjeringssjefene fra krigens vestallierte land, for å få satt et slags punktum for det onde blod fra krigens dager.
24.Han ble betatt av hans sterke tale om Kristus som gir seier over det onde.
25.Han er gått bort for å bekjempe det onde med det gode.
26.Han sa at man ikke måtte" legalisere det onde med sin stemme".
27.Har vi en gang godtatt det onde, krever det ikke lenger at vi tror på det.
28.Heldigvis ble det noe trygt for meg som har fulgt meg gjennom livet, som en god visshet om at det onde ikke har det siste ordet, og heller ikke vil kunne ta over i mitt eget liv.
29.Her blir familiens overhode straffet om han ikke påser at husets vegger holdes i hvitt, og dørene males i den spesielle blåfarven som skal holde det onde ute.
30.Hos Losey finner man iallfall puritanerens (og melodramatikerens) oppsplitting av verden i sort og hvitt, det Gode bekjemper det Onde i evige dueller.
Your last searches