Norwegian-Swedish translation of det samme

 
 

More examples
1.Alle" har stort sett ønsket å gjøre det samme, og konsekvensene må nødvendigvis bli nokså drastiske når disse er i selgerposisjon.
2.Bgjengen" hadde forsøkt det samme.
3.Det er det samme som at forlange, at de norske nazister skulle få stemmeret i 1945".
4.Det er ganske pussig hva folk kan betale i skatt, bare de vet at naboen betaler det samme".
5.Det er ikke det samme å frata LarsErik startlisensen som å nekte ham å samle frimerker !
6.Det samme (bøter eller fengsel i inntil seks måneder) gjelder den som uberettiget skaffer seg adgang til innholdet av en lukket meddelelse eller opptegnelse når det regulært bare er tilgjengelig ved hjelp av særskilt utstyr for tilkopling, avspilling, gjennomlysning, avlesning eller lignende.
7.Det samme har Norske Kommuners Sentralforbund gått inn for.
8.Det samme skjer med oss som skjedde i bilbransjen i 1960.
9.Du skal ikke spare ham og ikke ynkes over ham og ikke skjule ham, men du skal slå ham ihjel ; du skal selv være den første som løfter hånden mot ham for å avlive ham, og siden skal hele folket gjøre det samme.
10.Gammelt" betyr ikke det samme i USA som i Europa.
11.Helsedirektør Mork har en stor utfordring foran seg, å stimulere bevilgende myndigheter til å prioritere utnyttelse av tilgjengelige kunnskaper om forebyggende medisin til det samme nivå - eller endog foran - kurativ medisin.
12.Hes got the whole world in his hand" sang Carola, og hun prøver nok selv å gjøre det samme.
13.I Dagbladet samme dag står det at hun" fnyser over sitatteknikken Kåre Willoch brukte... sist fredag".
14.Jo, fordi", hører jeg," hvis to av dem har det samme programmet, da går det an å oppspore Ivar.
15.Lenge leve livet" ble skrevet med det i tankene, og det samme gjelder stoffet vi har klart til den neste LPen.
16.Men Fotballforbundet gjorde jo nøyaktig det samme som Skiforbundet.
17.Palapa B2" skulle inngå i et nettverk som dekker Filippinene, Thailand, Malaysia, Singapore, deler av New Guinea og 13 000 småøyer i det samme området.
18.Palapa B2" vil inngå i et nettverk som dekker Filippinene, Thailand, Malaysia, Singapore, deler av New Guinea og 13 000 småøyer i det samme området.
19.Senere har tusener erfart det samme.
20.Tid for ømhet" går nå i Oslo, det samme gjør" De syv utvalgte" som vant for best originalmusikk, klipping, lyd og lydeffekter.
21.Til mannesker som trenger frelse vil jeg si akkurat det samme.
22.(Dette er ikke det samme som at det ikke finnes skrevne målsettinger.
23.Fjordcruise" fortsetter uten opphold med det samme mannskap og sannsynligvis på samme måte som restauranten før ble drevet.
24.16åringen har tilstått ildspåsettelsen og han har også innrømmet å stå bak to forsøk på det samme i forrige uke.
25.Akkurat det samme gjøres i sivile entreprenørfirmaer, men der er det gjerne kroner og øre man ser på.
26.Alt som trengs er selvstendige erklæringer av typen" Vi starter tilbaketrekkingsprogrammet nå og inviterer dere til å gjøre det samme.
27.At barn på 12 år skal få lov å drive fangst, er det samme som å lære dem opp til grusomhet mot dyr og forakt for levende skapninger.
28.At vi går mot et dramatisk skjæringspunkt mellom mindre skatteinntekter og økede driftsomkostninger er det samme som andre kommuner har opplevet de siste årene.
29.Bare stå på, er deres råd til andre som vil gjøre det samme.
30.Bedriftsledelse idag er ikke det samme som for 1020 år siden, sa direktør Harlem og trakk opp utviklingslinjene innen norsk personaladministrasjon.
Your last searches