Norwegian-Swedish translation of disharmoni

Translation of the word disharmoni from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

disharmoni in Swedish

disharmoni
allmennnoun disharmoni
Synonyms for disharmoni
Similar words

 
 

More examples
1.Dessverre går det i retning av stadig større disharmoni i verdenshandelen og i de finansielle forhold landene imellom, sier banksjef Bjarne Kvigstad i Den norske Creditbank til Aftenposten.
2.Det skjedde da de to hjørnetomter i tur og orden ble bebygget med svære gårder som stadig står der og dominerer i gjensidig stilmessig disharmoni og med den radikalt utvidede gesimshøyde i grell kontrast til den mellemliggende fasaderekkes foreldede høyde urokket.
3.Fortid og nutid i disharmoni.
4.Jeg tror simpelthen at mangel på kontakt og indre disharmoni gjør oss syke.
5.Om man da ikke aktivt efterstreber disharmoni.
6.Små tilløp til disharmoni var glidd over av seg selv.
7.Stress er egentlig en ubalanse i kroppen, det er uttrykk for en disharmoni mellom psyke og fysikk, mener Sviu.
8.Den geschäftige prosjektmakertype som skulle bli borgerskapets og kapitalismens hensynsløse helt, var her samfunns og naturfiende nummer en, hjemfallen til dødsstraff dersom det fantes disharmoni i hans reformiver.
9.Eller disharmoni.
10.Er det ikke noe som begynner å skurre litt, en ørliten dissonans i blafringen, en disharmoni i farvene ?
Your last searches