Norwegian-Swedish translation of diskontinuerlig

Translation of the word diskontinuerlig from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

diskontinuerlig in Swedish

diskontinuerlig
usammenhengendeadjective diskontinuerlig
Similar words

 
 

Wiki
En graf eller funksjon kan i mange tilfeller være diskotinuerlig, og derfor ikke definert for alle verdier. Det å finne disse udefinerte verdiene kalles å finne grenseverdiene.

Your last searches