Norwegian-Swedish translation of disposisjon

 
 

Wiki
Disposisjon kommer av samme rot som disponent, og betyr å råde over med bibetydning spre eller fordele. I gamle dager bruktes også uttrykket pro cura (som stort sett går ut på det samme for en prokurator). Ordet brukes i flere sammenhenger, der alle går ut på å bestemme hvordan noe skal brukes eller plasseres, og selve planen for slik ordning.

More examples
1.De fleste har vel ennå i frisk erindring hans hurtigløp til regjeringsbygget etter valget i 1977, da han anmeldte seg til disposisjon fordi han i de mest hektiske timer hadde sett muligheten av at Venstre ville komme i en vippeposisjon i Stortinget.
2.Hvis vi bruker de samme kunnskaper på utnyttelsen av byggegrunnen som Oslo har til disposisjon, vil vi se at Høyres tomtepolitikk ikke kan gi plass til det antall boliger Oslo har behov for.
3.Martin" har gjort det klart at han er villig til å stille alt materialet til disposisjon for forskere og andre interesserte så snart Staten kan bekrefte at han får beholde eiendomsretten.
4.Motor" har iår stilt en 15seters buss til Ferieklubbnes disposisjon.
5.Regjeringen har tidligere stillet 10 millioner av de ekstraordinære sysselsettingsmidlene til disposisjon for utbyggingen av idrettsanlegg...
6.Råflott" med nytt klubbhus til tre millioner kroner, men det hjelper lite når Jardars 20 fotballag bare har en ussel grusbane til disposisjon.
7.At politiet ønsker å vite hvem som stilte kjettinger og hengelås til disposisjon under sommerens Titaniademonstrasjon, er et svakt utgangspunkt for en begjæring om innsikt i styreprotokoller og regnskap.
8.Avtalefestet godtgjørelse for å stille kapital til andres disposisjon må i utgangspunktet ansees som skattepliktig inntekt, fastslo finansministeren i sitt svar til stortingsrepresentant Bakke.
9.Betaler du oss 4500 kroner, stiller vi fire minutter av vår sendetid til disposisjon.
10.Da jeg gikk av som biskop, var det fordi jeg sto og fortsatt ville stå til disposisjon for Den norske kirke.
11.De plages jo ofte av skader, og vi stiller vår ekspertise og erfaring til disposisjon.
12.Det er efter en samlet vurdering av søknaden fra Landsrådet for Heimevernet at forsvarsministeren har besluttet å stille 150 000 kroner til disposisjon for HV, slik at Norge skal kunne delta i Nijmegenmarsjen som normalt, sier Erik Senstad i Forsvarsdepartementet.
13.Det er lite belegg på denne tid av året, så vi kunne stille ti rom pluss anneks og seks hytter til disposisjon for de hjemløse, forteller Erling Sande på turistheimen, som ligger 700800 meter fra Norolstasjonen.
14.Det er meget vanskelig å finne en eventuell fremmed ubåt i Vestlandsfjordene med det lytte og leteutstyret vi har til disposisjon idag.
15.Det som overhodet har gjort denne behandlingen mulig, er at vi har et stort antall blodgivere til disposisjon.
16.Det vesttyske kriminalpolitet ble øyeblikkelig koblet inn, og de klarte også å stille til disposisjon et beløp på 1,5 millioner DM, opplyste kriminalsjef Arne Huuse i Wiesbaden fredag.
17.Det viktigste for Staten, påpekte forbruker og administrasjonsministeren, er å stille arealet til disposisjon når kommunen ønsker å gjøre noe med denne del av Studenterlunden.
18.Ekspertene stilte sin erfaring til disposisjon, og medlemmene fortalte om sine påkjenninger og problemer.
19.En må således kunne slå fast at det største opposisjonspartiet ønsker et prinsippvedtak om baneforlengelse, men uten å gi noen form for sikkerhet for at det blir stillet ressurser til disposisjon for en forlenget NordNorgebane før 1990.
20.Fylkesmannen har også hatt begrensede virkemidler til disposisjon i oppfølgingen av renseanleggpålegget.
21.Hvis Staten sa ja til Statoils forslag nå, vil jeg ikke se bort fra at andelshaverne på Trollfeltet sier at dette er et like marginalt prosjekt og at også de vil ha en rørledning stilt til disposisjon.
22.I avtalen heter det blant annet at vi skulle få kopier av alle dokumentene som ble stilt til disposisjon fra Hveem.
23.I og med at jeg hadde et" skall" til disposisjon - samtidig som jeg skulle ha en rekke rom som en moderne arbeidskirke har bruk for - så var det både en vanskelig og meget inspirerende oppgave.
24.I tillegg til denne pakkeløsningen vil vi sette inn en betydelig del av valutareservene gjennom valutabankene, slik at det blir øket kapital til disposisjon.
25.Kulturdepartementet har stilt 50 000 kroner til disposisjon.
26.Med daglig nærkontakt, bruk av fellestjenester og øket samarbeid vil man få mer ut av det beløp som stilles til disposisjon, fremholdt Gjertsen.
27.Med en dags rustningsutgifter til disposisjon kan man redde 17 millioner barns liv i løpet av et år, sa Inger Louise Valle da utstillingen åpnet.
28.Men norske alpinister har ikke mer enn 200 000 kroner til disposisjon ?
29.Mens vi tidligere fikk ca. 3,5 millioner kroner til prosjektene i" Skip og sjøgang", har vi iår bare 110 000 kroner til disposisjon til å bruke i bølgeforskningsprosjektet.
30.Min fremste oppgave er å være til disposisjon for de gjester som trenger en fortrolig prat.
Your last searches