Norwegian-Swedish translation of dokument

Translation of the word dokument from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dokument in Swedish

dokument
allmennnoun dokument
Synonyms for dokument
Derived terms of dokument
Similar words

 
 

Wiki
Et dokument er en lesbar meddelelse som inneholder informasjon. Tradisjonelt er et dokument en tekst som er skrevet på papir, og som kan brukes som et bevis på innholdet. I flere århundre har slike dukumenter vært grunnlaget for forretningslivet.

More examples
1.Dødens dokument" er en klassisk privatdetektivroman med kvaliteter som hever den over gjennomsnitt.
2.(UPI) En nicaraguansk toppleder har på et lukket møte uttalt at det absolutt ikke ville være aktuelt med valg i november dersom sandinistene ikke var blitt utsatt for press fra USAstøttede opprørere, fremgår det av et dokument som er kommet UPI i hende.
3.Dette dokument har Norge undertegnet og ratifisert, for derefter, efter min mening, å gi blanke blaffen.
4.Et partiprogram er et dokument som trofaste partimedlemmer først og fremst har interesse av.
5.Gjensidige testamenter, forsikringer og dokument på felles og eget eie er måten vi kan gjøre det på, fastslår han.
6.Storbritannia, Frankrike, VestTyskland, Italia, Japan, Canada og USA sammen for å forsøke å finne frem til en erklæring som alle kan godta dersom regjeringssjefene bestemmer seg for å presentere et slikt dokument.
7.Vel, sier jeg, og tankene tar en rask spurt i et tappert forsøk på å pønske ut en utvei til å få litt mer tid for å studere dette for det norske Afghanistanarbeidet så såre viktige dokument.
8.Vi håper boken vil fungere som et fyldig oppslagsverk og dokument også for eftertiden, med opplysninger om kunstnerinnens biografiske data, arbeidsplasser og utstillingsvirksomhet, samtidig som den gir et tverrsnitt av hennes totale glassproduksjon.
9.Vi skal arbeide med et uhyre sentralt politisk dokument for samarbeidsregjeringen, ikke minst med tanke på stortingsvalget i 1985.
10.88 prosent kunne fortelle at den er et dokument eller et verdipapir som kan omsettes, og at den er en del av et selskaps aksjekapital.
11.Aftenposten valgte kun å konsentrere seg om et par momenter fra vårt dokument" Fredsbevegelsens vei", og vi kan bare gi noen korte kommentarer.
12.Allerede i første avsnitt av utenrikskomiteens bemerkninger i det grunnleggende dokument, Innst.
13.BUDSKAPET i dette dokument er at Den norske fredskomite ikke er noen pasifistisk organisasjon, og at man i prinsippet er imot rustninger i såvel øst som vest.
14.Batteriene må lades opp, og partiet bør presentere et dokument med vyer for fremtiden.
15.Blant andre gaver var en lydbok, alfabetet og et bindsterkt dokument i punktskrift, som Hans Majestet mente han nok ville trenge tid til å lese.
16.Bodø (NTB) En fysioterapeut i Bodø er i forhørsretten dømt til 21 dagers betinget fengsel og en bot på 3000 kroner for bruk av falskt dokument.
17.Boken er en skildring av en ung manns kamp for tilværelsen og er samtidig et blodig dokument over et ulykkelig, men ukuelig folk.
18.Boken om Malmøya er blitt et meget godt og viktig dokument om denne fascinerende øya i Bundefjorden.
19.Byggeforskriftene er et dokument som inneholder en rekke bestemmelser.
20.Både Rian og rådmann Kåre Nordgård måtte på en pressekonferanse medgi at det er et rotete og uoversiktlig dokument som er lagt frem ; nemlig byens budsjett.
21.Claudel var ikke i besittelse av noen personlige eiendeler ved sin død, og intet papir eller dokument som kan tjene som minne er blitt funnet.
22.Da henviste de bl. a. til en nylig publisert amerikansk undersøkelse, foretatt av" American College of Sports Medicine", ifølge Bjørkhem det første dokument fra amerikansk legehold som fordømmer bruken av anabole steroider.
23.De" karakterbøker" - vurderingsbøker - forlagene har utarbeidet, er vanskelig å anvende, da skriftlige vurderinger av elever lett kan bli så" private" eller konfidensielle at de ikke bør føres i et" offentlig" dokument.
24.De fire er siktet for forsøk på grovt bedrageri på 20 millioner USdollar, eller ca. 166 millioner norske kroner, overfor Bergen Bank, og for å ha benyttet et falsk dokument.
25.De nordiske land vil her legge frem et dokument med indirekte kritikk av bl.a. kollektiviseringsforsøk, spesielt i Zambia.
26.De nye regler som Regjeringen nå arbeider efter innebærer at graderingen av et dokument skal revurderes når det bes om innsyn i dokumentet, når det ellers er til behandling i forbindelse med en bestemt sak eller når det forøvrig foreligger spesielle grunner til å revurdere graderingen.
27.De var deltagere på et møte med andre erfarne kvinneforskere, som sammen skal utarbeide et dokument om kvinnespørsmål i Asia.
28.Den 23 år gamle Sarah Caroline Tisdall sendte hemmelig dokument til The Guardian.
29.Den er det eneste dokument som gir en gruppe borgere rett til fritt å krysse grenser i forbindelse med utøvelse av et yrke (reindrift).
30.Den foreliggende kontrakt er et ganske omfattende dokument som i detalj forteller om arbeidstagerens plikter og oppførsel, og hva vedkommende må finne seg i fra selskapets side.
Your last searches