Norwegian-Swedish translation of dong

Translation of the word dong from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dong in Swedish

dong
allmenn? dong
Synonyms for dong
Derived terms of dong
Similar words

 
 

More examples
1.All gass er på forhånd solgt til det danske statsoljeselskapet DONG.
2.DONG mener Veritas er en av de hovedansvarlige for oljerørledningene som sprakk i Nordsjøen på dansk sokkel.
3.Det var utenriksminister Nguyen Co Thach som fremsatte et slikt tilbud i 1982, senere ble det gjentatt av statsminister Pham Van Dong i et intervju med nyhetsmagasinet Newsweek.
4.En kvinnelig kamerat har mye mer å gjøre enn en mannlig kamerat, skriver funksjonæren Dong Chunfeng i Folkets Dagblad.
5.Kravet mot Det norske Veritas fra Dansk Olie og Naturgass a / s (dong) vil ligge rundt 200 millioner kroner når Veritas blir stevnet for dansk voldgiftsrett i løpet av våren.
6.Senere har også statsminister Pham van Dong gjentatt at de politiske fangene kan få reise straks, så snart USA gir klarsignal.
7.Sørkoreaneren Dong KihChoh var så lei seg over at han ble diskvalifisert under lekene i Tokyo i 1964 at han satte seg rett ned i ringen og nektet å forlate den på 51 minutter.
8.Telekommunikasjonene i Guangdongprovinsen er noe av det som vi må prioritere i de kommende år, sier Fang de Dong, som er en av seksjonssjefene i provinsens teledistrikt.
9.De har tilsammen 4000 medlemmer og tråler bambusskogene for å finne pandaer i nød, forteller viseminister Dong.
10.De vil nå få fullmakt til å forhandle direkte med utenlandske selskaper og slutte kontrakter når det gjelder teknologiimport, etablering av felleseide foretagender, samproduksjon og kompensasjonshandel, ifølge lederen for statens økonomiske kommisjon, Lu Dong.
11.Det danske statsoljeselskapet DONG (Dansk Olie og Naturgas) har innledet samtaler med Statoil om mulighetene for at det norske statsoljeselskapet kan gå inn som operatør eller teknisk assistent på dansk sokkel.
12.Det trengs en overgangsperiode, og i den tiden peker Statoil seg ut som den mest opplagte instruktør, sier direktør Holger Lavesen i DONG til oljetidsskriftet European Offshore Petroleum Newsletter.
13.Dette forteller redningsaksjonens øverste leder, viseminister Dong Zhiyong i Kinas skogbruksdepartement.
14.Et partre års opplæring bør kunne holde før DONG selv kan ta over, mener den danske oljedirektøren.
15.Fang de Dong sier at de første inntrykkene av EBs virksomheter er meget positive.
16.Men også i Hanoi hindres utviklingen av en rekke gamle menn i politbyrået - først og fremst partisjefen selv Le Duan, statsminister Pham Van Dong og partiideologen Le Duc Tho.
17.Når Københavnavisen Berlingske Tidende idag skriver at Statoil har planer om å kjøpe seg inn i det danske nettet, kan det ifølge Willy Olsen ha sammenheng med at Statoil i den senere tid har hatt samtaler med Dansk Olie og Naturgas (DONG).
18.Problemet er at det tar 15 år før frøene fra de døende trærne vokser opp til trær som er store nok til å gi livbergning for bambusbjørnene, ifølge viseminister Dong.
19.Statoil og DONG har diskutert slike muligheter, uten at det foreløbig er kommet konkrete planer ut av samtalene.
Your last searches