Norwegian-Swedish translation of dop

Translation of the word dop from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dop in Swedish

dop
narkotikanoun drog
Synonyms for dop
Derived terms of dop
Similar words

 
 

More examples
1.At rusmisbruket er størst i helgene - når klubben holder stengt - tar klubbledelsen som et klart tegn på at kontaktløshet og lediggang utgjør kimen til" dop" og" utflipping".
2.Jeg har selv røyket så mye dop at jeg skjønner at det nå må være et ferdig kapitel i ungdomskulturens historie.
3.Svenska kyrkan har nu själv en arbetsgrupp i frågan om dop och medlemskap som förvisso inrymmer ett problem.
4.Mannfolk snakker om dop, forbrytelser og alle damene de skal knulle når de kommer ut.
5.Selv om han tidligere hyppig hadde benyttet rusmidler, forklarte han at han i de 15 månedene i varetekt hadde holdt seg unna dette, selvom fengselet var fullt av dop, knark, alkohol og sats, som han uttrykte det.
6.Så stjeler de for å få mer" dop" og snart er de bak murene igjen.
7.Tenk å gjøre det uten" dop".
Your last searches
dop