Norwegian-Swedish translation of drasse

Translation of the word drasse from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

drasse in Swedish

drasse
allmennverb dra
More examples
1.Ta Tbanen til byen, drasse rundt med tunge bæreposer for så å svette seg hjem igjen ?
2.Folk har nok å bære på om de ikke skal drasse med seg juletrærne på Tbanen også, mente han.
3.Det hører naturligvis ingen sted hjemme å måtte drasse på salmiakkspiritus når man ror til fiskeskjær, som skulle være en vederkvegelse for både sinn og legeme.
4.Ta Tbanen til byen, drasse rundt med tunge bæreposer for så å svette seg hjem igjen ?... eller bruke bilen til en butikk hvor man kan parkere foran ?
5.Vi får vel drasse på norsk filmproduksjon til så lenge.
6.han drasse på et ødelagt våpen ?
7.Den må jeg drasse på resten av livet.
8.Den sikrer at våre allierte kan flytte tropper til Norge i den første fase av en konflikt, uten å bli forsinket av å måtte drasse på hele det utstyr som skal til for å ha muligheter til å forsvare vårt land.
9.Men overalt gjelder det at en korrekturfeil kan koste dyrt, ikke bare fordi hver side i katalogen er så kostbar i produksjon, men også fordi man må drasse med feilen i et helt år.
10.Nokså ufattelig at Senterpartiet vil fortsette og drasse på noe slikt.
Similar words

 
 

drasse as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) drassedrassendedrasset
Indikative
1. Present
jegdrasser
dudrasser
handrasser
vidrasser
deredrasser
dedrasser
8. Perfect
jeghar drasset
duhar drasset
hanhar drasset
vihar drasset
derehar drasset
dehar drasset
2. Imperfect
jegdrasset
dudrasset
handrasset
vidrasset
deredrasset
dedrasset
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde drasset
duhadde drasset
hanhadde drasset
vihadde drasset
derehadde drasset
dehadde drasset
4a. Future
jegvil/skal drasse
duvil/skal drasse
hanvil/skal drasse
vivil/skal drasse
derevil/skal drasse
devil/skal drasse
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha drasset
duvil/skal ha drasset
hanvil/skal ha drasset
vivil/skal ha drasset
derevil/skal ha drasset
devil/skal ha drasset
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle drasse
duville/skulle drasse
hanville/skulle drasse
viville/skulle drasse
dereville/skulle drasse
deville/skulle drasse
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha drasset
duville/skulle ha drasset
hanville/skulle ha drasset
viville/skulle ha drasset
dereville/skulle ha drasset
deville/skulle ha drasset
Imperative
Affirmative
dudrass
viLa oss drasse
deredrass
Negative
duikke drass! (drass ikke)
dereikke drass! (drass ikke)
Your last searches