Norwegian-Swedish translation of drill

Translation of the word drill from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

drill in Swedish

drill
fuglernoun drill
Synonyms for drill
Derived terms of drill
Similar words

 
 

Wiki
Drill kan referere til: - Boremaskin - Drill (ape) - Drill (korpsdrill).

More examples
1.F.eks. er det en utbredt skepsis til drill av formale ferdigheter, særlig i grammatikk og ortografi.
2.Grammatisk drill må ikkje lenger ødelegge sidemålsundervisninga.
3.Hornslien er perfeksjonist og tar gjerne motorisert slipesten, fres, drill og polermaskin i bruk for at resultatet skal bli så godt som mulig.
4.I 1982 var det et overskudd på 171,2 millioner, men det gode resultatet skyldtes i det vesentlige at selskapet hadde kvittet seg med sitt offshoreengasjement og innkassert 163,5 millioner kroner i gevinst ved salget av byggekontrakten for Drill Star og andelen på 49,5 prosent i riggen" Norjarl".
5.Men spill og drill ble det i Colchester.
6.Militær drill for hele folket hører hverdagen til i Albania.
7.Nordmennene imponerte med sin drill, og profesjonelle britiske musikanter hadde vanskelig for å forstå at både soldater og musikere er vanlige vernepliktige med bare noen få måneders trening bak seg.
8.Nordmennene imponerte med sin drill.
9.Ordfører Albert Nordengen med frue kommer - selvfølgelig - sammen med Gardens drill og musikkorps, i tillegg til 145 gjester.
10.Riggene" Drill Star" og" Norjarl" ble solgt med en fortjeneste på vel 175 millioner kroner.
11.Rubbing kan gjøres både for hånd og med drill, mens voksingen bør utføres uten maskinell redskap.
12.Tilsammen er det 182 mann ombord i de to oljeplattformene, som bærer betegnelsen Bow Drill 3 og Sedco706.
13.Ved å selge riggene" Drill Star" og" Norjarl" fikk Bergenske i 1982 en fortjeneste på 175 millioner kroner.
14.Det er for galt at Gardens drill og musikktropp for det meste opptrer utenlands, mener oberstløytnant Niels Ebbesen.
15.De ga til beste vakker musikk, presis drill og sandelig vartet de ikke opp med stemningsfull sang til slutt, også.
16.Der koreograferte - eller kanskje man skal si arrangerte jeg innledningen med parade og opptrinn, bl.a. hadde vi en historisk prosesjon i gamle kostymer, vi hadde innslag med 70 ballerinaer og 50 trekkspillere, drill og andre ting.
17.Det er en kjent sak, at fra steder der Garden har hatt oppvisninger med musikk og drill kommer det brev tilbake som bekrefter den høye standarden.
18.Det kan bli tungt å håndtere drill og bor, innrømmer galleristen.
19.En ting er de tusentalls mennesker som blir presentert for musikk og drill av verdensklasse.
20.Fra bare å være" pynt" foran orkesteret, er drill nå anerkjent som eget fagområde innenfor Norges Musikkorps Forbund.
21.Fra de stedene der Garden har hatt oppvisninger med musikk og drill kommer det brev tilbake som bekrefter den høye standarden.
22.Fra rommet ved siden av hørte vi klirringen av metall mot metall, duren fra en elektrisk drill og hvesingen fra et sveiseapparat.
23.Inntektene går til blant annet medisiner, og til bor og drill med aggregat for å lage tilfluktsrom og baser i fjellet.
24.Jeg ser frem til å oppleve Hans Majestet Kongens Drill og Musikkavdeling, som er vår Konge verdig, under full utfoldelse i Edingburgh Tattoo !
25.Konserter, drill og oppmarsjer stod på programmet.
26.Med alt av verktøy i bilen som drill, tenger, baufil, skrujern og hoggjern og med hovedprinsippene for minst 20 forskjellige låser i hodet, drar låssmeden avsted til sin neste jobb.
27.Med et apparat på størrelse med en drill utfylles det trykte mønsteret knute for knute.
28.Men under prøver er både drill og hammer forbudte verktøy.
29.Meningene har vært sterke både innenog utenfor Gardeleiren på Huseby, - korpset må avgårde, som ett av de beste militære drill og musikkorps i verden, et korps kun bestående av unge gutter inne på førstegangstjeneste.
30.Musikkgutta har så smått begynt å trene instrument drill i taktfast marsj bortefter gangene.
Your last searches