Norwegian-Swedish translation of dryge

Translation of the word dryge from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dryge in Swedish

dryge
allmennverb bevara
More examples
1.Bygda hadde vært som utdødd og forlatt, hadde det ikke vært for den unnselige tømmerkoia bare titolv dryge harehopp fra hovedveien.
2.Men da bør regjeringen føre dagens dryge skatt over fra nedbetaling til renter, gjennom fullt fritak for alle avdrag på standardutgifter, til bolig og utdanning.
3.Men kneikene er dryge, og nødtørftighetssekken kjennes som ett tonn stein på ryggen.
4.Men så er det da også spennvidde over hans kunst, fra han med dryge kliv steg inn i filmhistorien for alvor som den asketiske ridder i Ingmar Bergmans" Det syvende segl", og frem til dagens olympiske posisjon på filmscenen.
5.Skal man ha håndverker til å ta hele jobben, løper den for en vanlig turbåts vedkommende opp i temmelig dryge beløp.
6.Det er ikke for meget sagt at denne lille fortelling har et rikere og viktigere innhold enn mange dryge romanserier.
7.Dryge 6 mil.
8.Først på eftersommeren, når duggen perler i urskoger og jungler av klorofyll, og væter til lettsindige barføtter i lystig lek og dryge sprang - gir havemennesket seg til å luke og grassere.
9.Men dermed var det slutt på overraskelser i dryge 40 minutter.
10.Men det er surt og rått, og Jørgen får snedrevet rett i fjeset der han strever oppover bakkene på vei fra skolen, dryge tre km skolevei - på sykkel.
11.Mor ga seg ikke før hele familien hadde rørt hver sin dryge tørn.
Similar words

 
 

dryge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) drygedrygendedrygd
Indikative
1. Present
jegdryger
dudryger
handryger
vidryger
deredryger
dedryger
8. Perfect
jeghar drygd
duhar drygd
hanhar drygd
vihar drygd
derehar drygd
dehar drygd
2. Imperfect
jegdrygde
dudrygde
handrygde
vidrygde
deredrygde
dedrygde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde drygd
duhadde drygd
hanhadde drygd
vihadde drygd
derehadde drygd
dehadde drygd
4a. Future
jegvil/skal dryge
duvil/skal dryge
hanvil/skal dryge
vivil/skal dryge
derevil/skal dryge
devil/skal dryge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha drygd
duvil/skal ha drygd
hanvil/skal ha drygd
vivil/skal ha drygd
derevil/skal ha drygd
devil/skal ha drygd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle dryge
duville/skulle dryge
hanville/skulle dryge
viville/skulle dryge
dereville/skulle dryge
deville/skulle dryge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha drygd
duville/skulle ha drygd
hanville/skulle ha drygd
viville/skulle ha drygd
dereville/skulle ha drygd
deville/skulle ha drygd
Imperative
Affirmative
dudryg
viLa oss dryge
deredryg
Negative
duikke dryg! (dryg ikke)
dereikke dryg! (dryg ikke)
Your last searches