Norwegian-Swedish translation of dusør

Translation of the word dusør from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dusør in Swedish

dusør
allmenn? bounty
Synonyms for dusør
Similar words

 
 

More examples
1.Hvis De finner disse nøkler så ring Kuva Nøkkelservice og De får dusør.
2.Må kundene betale ekstra for dusør til finneren og henting med bil ?
3.Bedes indleveret hos Fru Krogh, Munchs Gade 7, mod en Dusør.
4.Det forsvant 36 diamantringer fra et utstillingsbrett i forretningen, og eieren har utlovet en dusør på 10 000 til 15 000 kroner til den som gir opplysninger som fører til at ringene kommer tilbake til forretningen.
5.En bil blir sendt for å hente nøklene, og finneren får utbetalt dusør.
6.En dame hadde mistet en rosa kjole m / blått mønster den 17. mai og utlovet dusør til den ærlige finner.
7.Finderen bedes mod en Dusør at aflevere den paa Politikammeret.
8.Finneren får dusør, og en bil blir sendt for å hente nøklene, som omgående blir levert tilbake til eieren.
9.I en annonse i bl.a. Aftenposten har forretningen utlovet dusør for å få oppklart tyveriet, som trolig skjedde mellom klokken 16.30 og 17.00 søndag 28. oktober fra forretningens lager i Tvetenveien på Bryn i Oslo.
10.Og blir ettersøkt på store plakater med dusør på skalpen sin.
11.Sparebanken Oslo / Akershus og forsikringsselskapet Gjensidige har utlovet en dusør på 10 000 kroner til den som kan gi opplysninger som fører til at ranet blir oppklart.
12.Det var forsikringsselskapene i Moss som utlovet 25 000 kroner i dusør for opplysninger som kunne bidra til oppklaring av de mange brannene, og 4. august iår utlovet gårdeier Harald O. Osvold, Oslo, et tilsvarende beløp da hans nye forretningsgård i Ibsens gate 13 brant ned i løpet av natten, sammen med to eldre gårder i Dronningens gate.
13.Dette er den nest største dusør som noensinne er blitt utlovet i Norge.
14.Eieren av forretningen Landhandelen Kolonial har utlovet en dusør på 5000 kroner til den som kommer med opplysninger som fører til at ransmannen blir tatt.
15.Forsikringsselskapet Norge har utlovet en dusør på 20 000 kroner til den eller de som kan gi opplysninger som fører til at tre stjålne Munchbilder kommer til rette.
16.Muligens Oplysninger om samme turde mod god Dusør - gives til Christiania Politikammer.
Your last searches