Norwegian-Swedish translation of effekt

 
 

Wiki
I fysikken er effekt definert som arbeid utført per tidsenhet. Måleenheten for effekt i SI-systemet er watt og målenheten for arbeid er Joule. En watt tilsvarer å omsette eller forbruke en Joule per sekund.

More examples
1.Løsningen pirrer fantasien og er et spennende hovedgrep med stor effekt", het det i uttalelsen.
2.Med ondt skal ondt fordrives", heter det innen homøopatien, og fortynnet brennesle kan ha en gunstig effekt på visse hudlidelser.
3.Treading" - en sensuell duett med hypnotisk effekt til Steve Reichs musikk - og" Pigs and Fishes" en kvinneballett til musikk av Glenn Branca.
4.Vår helsetjeneste bygger på visse ukrenkelige prinsipper, som at offentlige, godkjente behandlingsmetoder skal dokumentere sin effekt eller bygge på et anerkjent erfaringsgrunnlag"....
5.(NTBs korrespondent Ole Walberg) Den kinesiske overtagelsen av Hongkong kommer ikke til å få noen negativ effekt på de nordiske firmaene som er etablert i kolonien - i hvert fall ikke på kort sikt.
6.Cholestyramin har samme effekt som den man selv kan oppnå ved å spise mindre mettet fett.
7.De aksjoner vi har sett om frivillig bruk av fosfatfrie vaskemidler har bare en liten, begrenset effekt, sier Ording.
8.De manglende krav til lønnsomhet i statlige bedrifter og statlige støtteordninger kan ha hatt smittsom effekt på private bedrifter.
9.De to gangene jeg tidligere har forsøkt et slikt opplegg ga ihvertfall positiv effekt, sier Lindvall, som er den eneste av våre som prøver kuren så mange innen turløp har benyttet seg av - som oftest med stort hell.
10.Den industripolitiske konsekvens av en sterk konkurranseorganisasjon som relativt raskt blir satt istand til å konkurrere på det norske marked, må veie tyngre enn den relativt marginale effekt som argumenter om konkurransevridning kan få, mener Engebretsen.
11.Den sliter med noen av de samme problemene som ifjor, roerne får ikke full effekt ut av takene.
12.Dersom behandlingen gir liten effekt, skyldes det oftest at homøopaten ikke kan nok om akupunktur.
13.Det er Regjeringens syn at tiltak mot regimet i SydAfrika må ha en viss internasjonal bredde om de skal få nåen positiv effekt.
14.Det er mitt generelle inntrykk at omleggingene i så måte ialt har hatt en overveiende positiv effekt, sa statsråd Gjertsen i et svar til Harald Synnes (kr.f.) som efterlyste de økonomiske og sosiale virkninger av de endringer på boligsektoren som har funnet sted.
15.Det har en enorm effekt i det amerikanske samfunnet, mener nordmannen Jan Krogh, som nylig kom hjem fra en narkotikakongress i USA.
16.Det ligger effekt i å tilpasse organisasjonen til enhver tid, sier Arnfinn Hofstad.
17.Det ser ut til at kombinasjonen av offentlige uttalelser fra europeiske politikere og dekkoperasjonen hadde en markant effekt, heter det.
18.Det vi reagerer på, er hvordan sykehusene og avdelingene skal organiseres for å oppnå denne effekt.
19.Det vi sa om narkotika, er nok det som har best effekt.
20.Disse oljeprodusentene må forstå at et slikt prissystem bare vil minske stabiliteten i markedet og ha en svært skadelig effekt på den internasjonale prisstrukturen, sa oljeminister Subroto.
21.En stans av skipstrafikken i dette området vil efter all sannsynlighet få en psykologisk effekt som vil påvirke oljeprisutviklingen.
22.Et flertall av rutebussjåførene har forlengst vent seg til å bruke kjørelys hele døgnet, forteller formannen i Norges Rutebileierforbund, Andreas Levang - og vi er ikke i tvil om den positive effekt kjørelys har for sikkerheten på våre veier.
23.For å få den beste effekt av de midler som må satses i årene fremover, trenger vi et organ på tvers av etablerte fag, forskningsråd og departementer, sier professor Arne Jensen til Aftenposten.
24.Gjennom et nytt overføringssystem fra Staten til fylkene og kommunene - også byene - bør man finne frem til beregningsmåter som i effekt reduserer og fjerner problemene som storbyene idag sliter med, fremholdt han.
25.Glideskalaen kan også ha den effekt at et selskap som har funnet og utviklet en struktur i en blokk, ikke finner det økonomisk forsvarlig å bygge ut en annen struktur som kan bli funnet senere i den samme blokken.
26.Hva er nødvendig for at opplegget skal få langsiktig effekt ?
27.Hvilken effekt kan et slikt materiale ha på ungdom i denne aldersgruppen, spurte Hjort.
28.Hvor stor effekt denne type opplæring har er vanskelig å måle.
29.I slutten av 1960årene og frem til idag har man vært mest opptatt av den effekt skolene har hatt i distriktene.
30.Jeg kjenner hverken Borregaard eller Nora fra innsiden, men som konkurrent til begge mener jeg at begge selskaper henter ut største effekt gjennom samarbeide i StabburetNora, sier toppsjefen i et av Norges store selskaper på dagligvareområdet.
Your last searches