Norwegian-Swedish translation of effektiv

Translation of the word effektiv from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

effektiv in Swedish

effektiv
foretakadjective effektiv
Synonyms for effektiv
Derived terms of effektiv
Similar words

 
 

More examples
1.Aksjon vensteliste" skal være en begynnelse, selve startskuddet på en langspurt hvor det viktigste er å tenke nytt og gjennomføre en mer effektiv sykehusdrift.
2.Aksjon venteliste" skal være en begynnelse, selv startskuddet på en langspurt hvor det viktigste er å tenke nytt og gjennomføre en mer effektiv sykehusdrift.
3.Barberingen" er like effektiv som å stusse håret.
4.Det er diskriminerende å si at vi søker en rask og effektiv pike / kvinne til denne stillingen.
5.Det er ingen tvil om at en satsing av offentlige midler på disse områdene i dagens situasjon ville være langt mer effektiv for å styrke industriens produksjonsevne og inntjening enn ved å bruke betydelige offentlige midler på å stimulere til aksjeomsetning," sier Berge.
6.Du kan da ikke bare gå" er en kunstnerisk effektiv bok, konsentrert og spennende som et sug, og at hun selv og Ingebjørg Sem har foretatt en vellykket dramatisering.
7.Elektrokatten" fikk mye ros som en effektiv rottejeger, tok livet av 98 prosent.
8.En absolutt forutsetning for å realisere nye, høyt prioriterte tiltak vil være en mer effektiv utnyttelse av ressursene.
9.En stimulansepolitikk kan ikke bli effektiv uten at den følges opp med en inntektspolitikk.
10.Målet må være å løfte" Nei til atomvåpen"... til å bli en demokratisk, kampdyktig, politisk effektiv masseorganisasjon... å gjøre" Nei til atomvåpen" til den folkelige antiatomvåpenkampanjens viktigste kampredskap for kravet om Norden som en atomfri sone.
11.På bakgrunn av de uttalelser som tidligere er kommet fra kulturdepartementet og regjeringen, må man kunne regne med at departementet vil ta sikte på rask og effektiv behandling av det materiale som foreligger.
12.Vår ære og vår makt har hvite seil oss bragt", ikke ser seg råd til å drive mer effektiv opplæring og informasjon for å opprettholde kulturarven, burde være et tankekors for mang en politiker.
13.Budsettnedskjæringene tar ikke hensyn til behovet for en effektiv polititjeneste.
14.Budsjettet gir oss muligheter til å føre en effektiv kamp mot arbeidsledigheten.
15.De automatiske ordningene har ofte som hensikt å gi et regelsett i bankene som fører til en effektiv behandling av lånesøknader, og dermed lavere kostnader.
16.De lukrative rutene ønsker alle selskapene å fly på, men de mindre rutene må også dekkes på en effektiv måte for å gi et godt kommunikasjonstilbud til hele landet, sier Watle.
17.Den som tror at bønder stort sett lever på subsidier og statlige overføringer, bør ta seg en tur til et middels stort bruk og se nærmere på det slitet som ligger bak en effektiv gårdsdrift, sier han.
18.Dersom regjeringen virkelig vil utnytte energimulighetene på en effektiv måte og samtidig gi industrien muligheter for øket lønnsomhet, må man slutte å klusse med små prosjekter i allerede utbygde elver.
19.Det blir til stadighet stilt krav om effektiv ressursutnyttelse og rasjonell drift.
20.Det er absolutt nødvendig å gjøre noe for å sette en effektiv stopper for dem, sier Tungesvik, som mener et lovforbud er det mest nærliggende.
21.Det er den, men spørsmålet er om en eventuell svartelisting av rederiet kan bli effektiv.
22.Det er den såkalte rentesrenteeffekten som publikum ikke får opplysninger om, og som gjør at f. eks. en nominell årsrente på 21 prosent i virkeligheten tilsvarer en effektiv rente på 23,14 prosent, opplyser konsulent Lisbeth Johannessen i Forbrukerrådet.
23.Det er selvfølgelig en usosial fritidssyssel, men svært effektiv avslapning.
24.Det finnes fortsatt ingen effektiv medisin mot AIDS.
25.Dette er et minimum for å kunne drive effektiv trafikkradio i Osloområdet, skriver Radio Motor.
26.Effektiv restaurantdrift vil vanskelig kunne tilpasses strøkets helt spesielle karakter.
27.Efter 100 år med denne ordning krever vi at det snarest mulig blir oppnevnt et offentlig utvalg til å utrede og fremme forslag til en ny politiordning som blir slik at vi får en demokratisk, effektiv og moderne oppbygning, sier et samlet landsmøte.
28.En av de viktigste oppgaver for NOPEF blir å få våre myndigheter til å sette som betingelse at de multinasjonale selskaper som etablerer seg på norsk sokkel, oppretter egne norske aksjeselskaper for derved å få en effektiv styring med hjemmel i norsk lov, sier Nandrup Dahl.
29.En effektiv omlasting vil være attraktivt - også for transportørene.
30.En effektiv utviling av det medisinsktekniske fagområdet forutsetter en fullstendig medisinsk utdannelse i Trondheim, sier professor Roar Piene til Aftenposten.
Your last searches