Norwegian-Swedish translation of effektivt

Translation of the word effektivt from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

effektivt in Swedish

effektivt
allmennother effektivt
Similar words

 
 

More examples
1.Filmen dramatiserer effektivt håpløsheten i et ekteskap som har gått permanent i stå, og håpløsheten i voksne liv som har nådd et dødpunkt.
2.Vi har vanskelig for å forstå hvorfor finansminister Rolf Presthus, ganske sikkert med støtte av statsminister Kåre Willoch, setter seg imot å benytte et så effektivt virkemiddel".
3.Vår kunnskap om hjernen viser stadig klarere at vi enkelte ganger kan gripe inn i dens biokjemi og interne arbeidsmåte like effektivt med psykologiske midler som ved slike ytre påvirkningsmetoder som medisiner eller operasjoner.
4.(IPS) Vi kan ikke få et effektivt, internasjonalt handelssystem før en grunnleggende omlegging av verdensøkonomien er gjennomført, mener FNkonferansen for handel og utvikling, UNCTAD.
5.(NTBs medarbeider) - Min første oppgave som ny NORADdirektør blir å få den nye administrasjonsordningen til å fungere så effektivt som mulig.
6.(New York Times) Millicent Fenwick som representerer USA i de fire FNorganer som er plassert i Roma, liker å gi besøkende et enkelt eksempel på hvordan hjelp til de fattige kan være særdeles effektivt.
7.Ansattes individuelle aksjekjøp vil aldri kunne gi noe effektivt demokrati, heter det i en uttalelse fra LOsekretariatet.
8.Arbeidsledighet er et uløselig problem i den forstand at bare mer effektivt og konkurransepreget industri kan sikre varige arbeidsplasser, fremholdt hun.
9.Arbeidsledigheten kan ikke effektivt bekjempes utelukkende ved å foreslå økede bevilgninger.
10.Begynn å bruke hjernen effektivt.
11.British Airways har forandret seg dramatisk i de siste årene, og vi er sikre på at selskapets fremtidige akseeiere vil kreve et lønnsomt, effektivt og dynamisk selskap med et ubegrenset potensial, sa han og viste til ansiktsløftningen som et tegn på selskapets nye giv.
12.Den frie tilgangen til kunnskaper og informasjon kan bli ødelagt dersom man ikke greier å organisere rettighetene til forleggere og forfattere mer effektivt.
13.Den planlagte desentralisering av helse og sosialtjenestene til bydelsnivå kan gi både et mer effektivt og brukervennlig tilbud, sier kretsleder Ada Castracane i Oslo krets av Norsk Sykepleierforbund til Aftenposten.
14.Det er bred enighet om at det bare er et militært forsvar som vil kunne være effektivt i motstanden dersom det skulle oppstå en krigssituasjon, sier Mollan.
15.Det er helt klart at mange kjøper kortet på grunn av muligheten til gratis reiser med Oslo Sporveiers busser og trikker som effektivt bringer dem rundt til byens severdigheter.
16.Det er nødvendig med omfattende endringer i skattesystemet bl.a. for å skape en mer rettferdig fordeling og sørge for at samfunnets ressurser brukes effektivt, for å fremme vekst og sysselsetting.
17.Det er vanskelig å forstå at fiskerinasjonen Norge ikke skulle være interessert i å støtte forskning som muligens vil vise at et av landets viktigste eksportprodukter kan hjelpe effektivt mot hjerte og karsykdommer.
18.Det overordnede siktemål med vårt omfattende moderniseringsprogram for den offentlige virksomhet er å gjøre denne virksomhet til et så effektivt redskap som mulig.
19.Det som skjer er ikke annet enn at de ansatte får større interesse for at bedriften skal drive lønnsomt og effektivt.
20.Det ville være mer effektivt å ha likestillingsprogrammer i den enkelte bedrift der man går inn for å øke antall kvinner i selvstendige og ledende stillinger over et visst tidsrom.
21.Dette bidrar til at studiet ikke blir så effektivt.
22.Dette er sikkert mer effektivt og billigere enn den gamle ordningen.
23.Dette må organiseres utenfor NRK, bygget på en oppfatning av hvordan vi mest effektivt utnytter de samlede ressurser innenfor sektoren, men også av hensyn til ønsket om å skape et alternativ, både i miljø og lynne.
24.Enklere styring av de private kontraktkjørende selskaper er nødvendig for et effektivt samarbeide, heter det også i utredningen.
25.Et effektivt organisasjonsdemokrati kan være noe av det mest effektive som finnes.
26.Et mer effektivt røykteppe enn vi opplever i denne saken er sjelden utlagt, sa Stein Stugu (rv).
27.Et offentlig finansiert organ som Forbrukerrådet som i tillegg er dominert av de store interesseorganisasjonene, kan ikke fungere effektivt for fremme av alle forbrukernes interesser.
28.Ett av hovedmålene med øvelsene later til å være utviklingen av en ny mobilitetsteknikk for å gjøre marineinfanteristyrker og deres utstyr i stand til å bevege seg raskere og mer effektivt over ytterst vanskelig terreng, skriver det velansette magasinet.
29.For meg som forretningsmann er Hawaii et virkelig paradis, der man lett kombinerer et effektivt amerikansk system med et enestående klimatisk miljø.
30.Hvis alle gratisarbeidende kvinner i dette land streiket, ville hele landet gå i stå mer effektivt enn både stat og kommuner kunne få til.
Your last searches