Norwegian-Swedish translation of egle

Translation of the word egle from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

egle in Swedish

egle
allmennverb sporra
Synonyms for egle
Derived terms of egle
Anagrams of egle
More examples
1.Ja, han begynner med en gang å egle på meg og finner på noe.
Similar words

 
 

egle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) egleeglendeeglet
Indikative
1. Present
jegegler
duegler
hanegler
viegler
dereegler
deegler
8. Perfect
jeghar eglet
duhar eglet
hanhar eglet
vihar eglet
derehar eglet
dehar eglet
2. Imperfect
jegeglet
dueglet
haneglet
vieglet
dereeglet
deeglet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde eglet
duhadde eglet
hanhadde eglet
vihadde eglet
derehadde eglet
dehadde eglet
4a. Future
jegvil/skal egle
duvil/skal egle
hanvil/skal egle
vivil/skal egle
derevil/skal egle
devil/skal egle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha eglet
duvil/skal ha eglet
hanvil/skal ha eglet
vivil/skal ha eglet
derevil/skal ha eglet
devil/skal ha eglet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle egle
duville/skulle egle
hanville/skulle egle
viville/skulle egle
dereville/skulle egle
deville/skulle egle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha eglet
duville/skulle ha eglet
hanville/skulle ha eglet
viville/skulle ha eglet
dereville/skulle ha eglet
deville/skulle ha eglet
Imperative
Affirmative
duegl
viLa oss egle
dereegl
Negative
duikke egl! (egl ikke)
dereikke egl! (egl ikke)
Your last searches