Norwegian-Swedish translation of egne seg til

Translation of the word egne seg til from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

egne seg til in Swedish

egne seg til
støtteverb ägna sig åt
Anagrams of egne seg til
Similar words

 
 

More examples
1.En grunneier har et større område uproduktiv jord, som kunne egne seg til boligtomter.
2.Fylkeslegen i SørTrøndelag antyder at Reitgjerdet eksempelvis vil kunne egne seg til rehabiliteringsformål.
3.Med stikkordet" kulturhus for barn" som utgangspunkt, fortalte Margareta Niculescu at hun under sitt opphold i Oslo denne gang hadde hørt noen ymte om at Det Norske Teatrets nåværende bygning - det gamle kinolokale Casino - kanskje kunne egne seg til et slikt formål.
4.Mot Arbeiderpartiets stemmer sa finansutvalget ja til å kartlegge hvilke av kommunens personalboliger som kan egne seg til utleie til andre boligsøkere og hvilke man har behov for å beholde selv.
5.Noen skoler kan også egne seg til utleie.
6.Også andre skoler kan egne seg til bruk som kommunale lokaler.
7.Området ved Skådalen vil kunne egne seg til utbygging.
8.Så sendes planter til forskjellige steder i landet for prøving i ulikt klima før det endelig går an å anbefale dem som kan egne seg til pryd i potter, bed og blomsterkasser, større anlegg og parker.
9.For tiden er vi mest opptatt av investeringssiden, men vi kommer til å drive konsulentvirksomhet overfor såvel bokhandlere som andre bedrifter som kan egne seg til kjededrift.
10.Fristen går snart ut, og vi har allerede fått inn flere utkast og morsomme ideer, som kan egne seg til produksjoner delvis finansiert med privatkapital.
11.Men kan du nevne en eneste mann, eller mannstype, som kan egne seg til oppgaven ?
12.Det var bare Operaen eller Konserthuset som ville egne seg til visning av filmen hos oss.
13.Og det er vel heller ingen som alvorlig mener at man bør vurdere enkeltområder innenfor skoggrensen og i Marka for å se om de eventuelt brukes lite og derfor kunne egne seg til boligbygging ?
14.Samtidig ble det ved en rekke militære forskningssentre arbeidet med å utvikle høyenergistrålevåpen og andre våpen som kunne egne seg til å ramme mål i verdensrommet og fra verdensrommet.
Your last searches