Norwegian-Swedish translation of ei

Translation of the word ei from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ei in Swedish

ei
allmenn? ett
Synonyms for ei
en, et, ett, uno
Similar words

 
 

More examples
1.Bilder fra ei øy" er laget under et opphold på øya Fjørtoft på Sunnmøre og er uttatt til årets Tamperefestival.
2.Bære ein liten finger i ei stor hainn, æ da sjø.
3.De havde Champagne, men rørte den ei.
4.Den nå 70årige diktaren har ei forunderleg evne til å setja seg i barns stad, utan å falle for freistinga til å etterape" barnespråk", skriv Torbjørn Børte i si melding av JanMagnus Bruheims barnediktbok" Bekken syng".
5.Det er ei solid slugge," sier jegerne i Sigdal, og mener det som et kompliment.
6.Det var vakkert vær, og sola skinte fra klar himmel ; men da slaget tok til, la det seg ei rød sky over himmelen og over sola, og før slaget var slutt, var det mørkt som natta.
7.Eg må skaffa meg ei fortid før det er for seint", sier den ene, og begge legger de i vei til fots til en dag i den byen som ingen kan forlate uten å ha fått musikk i hjertet.
8.Eg vakna ei natt, døgervill, i otta, eg stappa kaldgraut i strikkevotta.
9.Ei glo frå altaret forandra alt !
10.Ei heller er det nok bare å ha militær karriere eller å ha hatt en heldig finger med i oppbyggingen av et firma.
11.Ei natt i februar" er egentlig et barnestykke, men egner seg godt for hele familien.
12.Ei sak har alltid to sier : ei bra sie og ei dårlig sie.
13.Ei slik kopling som Skolenes Riksmålsforening har gjort seg skuldig i er utillateleg ut frå prinsippa om at undersøkjingar skal vera nøytrale.
14.Eit tankelaust utrop eller ei inderleg bøn ?
15.Fra et likestillingssynspunkt kunne en egentlig ønske ei anna bok", skriver de (nå tar jeg begge med) i sin innstilling.
16.Gudegnist som ei kan slukne, / fra Elysium du kom ! / Nu betrer vi, gledesdrukne, / himmelske din helligdom.
17.Helt kort går det nye regelverket ut på at" dei tilsette" - når de ikke direkte leser opp fra manuskript, og det gjør de vel ikke engang ved programannonsering - nærmest oppfordres til å bruke dialekt, slik at Norsk Rikskringkasting skal kunne" sjå det som ei opgave å spegle det språklege mangfaldet i landet".
18.Himmel og helvete" skildrar" skjebnar" i tradisjonell forstand, men dei er berarar av ei livskjensle som i høgste grad høyrer vår tid til.
19.Ikke ta i salaten med fingra", sa ei dame.
20.Je bau fram et hjerte så heitt som ei glo.
21.Jeg skriver til herr ekspedisjonssjefen for å gjøre oppmerksom på at jeg ikke er stemt for å føre hjem de skip som det her er tale om, ei heller gjennomføre den transaksjon med Sverige som den svenske riksbanken nå har approbert, med mindre det også blir på det rene at departementet anser seg ferdig med behandlingen av alle sider vedrørende denne sak.
22.Madame Sans Gene"," Ei hel ei, ei halv ei"," Jakobsen"," Det sterke kjønn"," Halvveis" og" Fin fin familie" er stikkord til de mange former og tematyper Svendsen behersket.
23.Man kan ei gå ut av sin kaihytt uten å geleides av to til fire mann," het det i et brev fra 1750årene.
24.Men dengang ei", sier Kristin Glosimot i BSK.
25.Mer enn livet, mine herrer, er en drøm som ei fikk liv.
26.Nå finnes det ikke et irsk problem, ei heller et skotsk.
27.Og tok de enn vårt liv / Gods, ære, barn og viv / la fare hen la gå / De kan ei mere få / Guds rike vi beholder".
28.Orda kom frå ei blind gammal kvinne som eg besøkte for fyrste gong.
29.Under en slik meningsutveksling tok en av debattantene ei gammel, hard kaku (et brød) og smelte i skallen på en av sine argeste opponenter.
30.Vi hadde champagne, men rørte den ei...
Your last searches
ei