Norwegian-Swedish translation of eiendomsmegler

Translation of the word eiendomsmegler from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

eiendomsmegler in Swedish

eiendomsmegler
fast eiendom - mannnoun fastighetsmäklare
Similar words

 
 

Wiki
Eiendomsmegler er et selskap eller person som driver megling, kjøp, salg og utleie av fast eiendom. I Norge eiendomsmegler en beskyttet tittel, og krever konsesjon av Finanstilsynet.

More examples
1.Aker er i smørøyet for kontorer og kanskje også eksklusive boliger, sier eiendomsmegler Per Rønne i Norsk Næringsmegling, som er en av de store i megling av næringseiendommer i Oslo.
2.Det har nå vart i to år, og det ser ut til at markedet er i ferd med å stabilisere seg, sier eiendomsmegler Grethe Sandvik.
3.Det som kan påvirke er at dette blir dramatisert og fremstilt som et faktum, sier eiendomsmegler Per Nylander som til sitt kontor i Trondheim igår fikk flere telefoner fra bekymrede pensjonister.
4.Dette er klart lengre tid enn vi på forhånd hadde antatt, sier eiendomsmegler Gunnar Krogsveen.
5.Folk kaster seg ikke over tilbudene, sier statsautorisert eiendomsmegler Odd Wærstad, som markedsfører nærmere 3000 kvadratmeter kontor og butikklokaler på Grønland.
6.For å ha lovlig adgang til å drive eiendomsformidling må man enten være statsautorisert eiendomsmegler eller praktiserende advokat.
7.Hvis man kjøper en dress, må man være forberedt på at den settes ned og selges billigere dagen efter, sier eiendomsmegler Tom Morud, og mener at muligheten for at leiligheter i samme prosjekt senere selges rineligere, er en del av den risiko man påtar seg ved å kjøpe en leilighet.
8.I USA er det vanlig at en eiendomsmegler tar den gamle boligen i innbytte, ved kjøp av ny, og vi må regne med at dette blir mer alminnelig her hos oss.
9.I likhet med samarbeidet på boligsektoren tar vi sikte på å koble kjøper sammen med selger på en mest mulig effektiv og smertefri måte, sier eiendomsmegler Martinsen.
10.Jeg satte meg inn i bilen for å kjøre til en eiendomsmegler, men stoppet.
11.Konkursboet efter eiendomsmegler Karin Strøm blir sannsynligvis oversendt politiet i Asker og Bærum allerede idag.
12.Systemet vil bli bygget over noenlunde samme lest som det eksisterende, databaserte samarbeide mellom et dusin eiendomsmeglerfirmaer på boligmarkedet, forteller eiendomsmegler Steinar Martinsen som er styremedlem i Oslo Eiendomsmeglerforening, til Aftenposten.
13.Av aktiva i boet er det bare eiendomsmegler Karin Strøms villa som er av betydning.
14.Avdelingsleder Turid E Bærland Eiendomsmegler Turid Elisabeth Bærland (37) er ansatt som avdelingsleder av Sparebankenes Eiendomskontor Vestfold i Horten.
15.Den 69 år gamle eiendomsmegler, William A. Wilson blir USAs første ambassadør til pavestaten siden 1867, da de mange småstater inngikk i kongedømmet Italia.
16.Den legger også til grunn at takstfastsettelsen ble gjort av Vestfolds største og mest erfarne eiendomsmegler.
17.Det andre store private meglerfirmaet i dette markedet er Per Rønne A / S, ledet av statsautorisert eiendomsmegler Per Rønne.
18.Det er oppnevnt en eiendomsmegler som skal gå igjennom papirerne og finne ut av de enkelte transaksjonene.
19.Det gjør seg derfor gjeldende et prispress, sier eiendomsmegler Bård Bømark til Aftenposten.
20.Det har allerede vært en del tilfeller, sier formannen i Norges Eiendomsmeglerforbund, statsautorisert eiendomsmegler Bård Bømark.
21.Dette sier statsautorisert eiendomsmegler Per Nylander, som driver eiendomsmeglerfirmaet Ø. Nylander A / S, den største eiendomsmeglerforretningen nord for Dovre.
22.Efter min mening er vårt lånetilbud bedre enn mye av det en kjøper kan skaffe seg på egen hånd, for eksempel gjennom sitt forsikringsselskap, sier eiendomsmegler Bård Bømark i Bømark & Rygh.
23.Eiendomsmegler Beate Vogt opplyser at de fleste boligene deriblant alle endeseksjonene er solgt.
24.Eiendomsmegler Bård Bømark, som er formann i Eiendomsmeglerforbundet, sier til Aftenposten at det har vært en økning i antallet klagesaker, men at veksten ikke er så sterk som antallet overdragelser håndtert av landets ca. 110 meglerforretninger tilsier.
25.Eiendomsmegler Bård Bømark bekrefter Dahls opplysninger.
26.Eiendomsmegler Bård Bømark i eiendomsmeglerfirmaet Bømark & Rygh A / S opplyser at restaureringen er planlagt ferdig ved månedsskiftet mars / april.
27.Eiendomsmegler Bård Bømark tok i sitt innlegg på seminaret til orde for et helt fritt marked, uten kredittrestriksjoner.
28.Eiendomsmegler Karin R. Strøms firma er tatt under konkursbehandling av skifteretten i Asker og Bærum.
29.Eiendomsmegler Oddvar Knutsen arbeider med å få en oversikt over situasjonen, og i følge bobestyreren er det også en prioritert oppgave å avslutte de eiendomshandler som ikke ble avsluttet før konkursen.
30.Eiendomsmegler Ola Leinæs i Larvik er en av dem som kan bekrefte at det er økende efterspørsel efter boliger fra folk som ønsker å flytte fra Osloområdet til mindre kystsamfunn.
Your last searches