Norwegian-Swedish translation of eksakt

Translation of the word eksakt from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

eksakt in Swedish

eksakt
nøyaktigadjective exakt
  allmennadjective just
Synonyms for eksakt
Derived terms of eksakt
Similar words

 
 

More examples
1.Der er vanskelig å si eksakt.
2.Eksakt vet vi det ikke før forslagene er politisk behandlet.
3.Han er stringent og eksakt, trekker opp en tydelig ramme.
4.Ingen steder har eksakt det samme klimaet.
5.Jeg kan ikke si noe eksakt om nyetableringene, men det vil iallfall ikke dreie seg om nærbutikker.
6.Jeg kan ikke svare eksakt for hvilke opplegg konkurrentene gjør for å treffe formen bedre enn det ser ut til at vi klarer.
7.Med et så uklart og usikkert utgangspunkt må man ikke fremstille dette som en eksakt kontroll, sier adm. direktør Trond R. Reinertsen til Aftenposten.
8.Ofte springer de ut av en helt eksakt opplevelse av konkret natur.
9.Om sulfapreparatene har vært den reelle årsak til dødsfallene tallmaterialet fra Sverige refererer til, er jo ikke godt å si helt eksakt, sier Kjell BackeHansen.
10.Tallene husker jeg ikke eksakt, sier Stålsett til Aftenposten, men for fotballavdelingens vedkommende vil det bli på under en halv million kroner, og dette skyldes ene og alene publikumssvikten.
11.At det ikke ble gjort umiddelbart, henger sammen med at det var - og fortsatt er - meget vanskelig å gi eksakt informasjon om tidspunktet for tilbakebetaling, noe det hadde vært naturlig å gi melding om samtidig.
12.Berntsen påpekte at det f.eks i Oslo idag står mange leiligheter ledige, selv om det ikke kan gis noen eksakt oversikt over dette.
13.Bærum energivesen kunne igår kveld ikke si noe eksakt om hvorfor strømmen falt ut, bortsett fra at det måtte ha oppstått en feil med samkjøringsnettet med Staten, antagelig ved Hamang untenfor Sandvika.
14.Böll tilstår også at han ikke er den detaljrealist man gjerne vil ha ham til å være, og nevner tysk efterkrigslitteratur og dagens sydamerikanske romandiktning som eksempel på hvordan man gjennom" fantasiproduktet" litteratur kan formidle et sant virkelighetsbilde og eksakt informasjon.
15.DET reelle behov lar seg rimeligvis ikke fastslå eksakt.
16.Da det er gratis adgang, har man ikke noe eksakt tall på skuelystne.
17.De dekker vår tid og våre handlinger mer eksakt enn det aller meste som er skrevet siden dramaet utkom ved århundreskiftet.
18.De kinesiske og vietnamesiske versjoner av grensesammenstøtene pleier å være høyst ulike, og det er ikke mulig å vite eksakt hva som foregår.
19.Den er eksakt som den var i 1945, kan Helge Nordström, en av sjåførene fra den gangen, bekrefte.
20.Denne innkjøpsordningens virksomhet lar seg altså ikke eksakt vurdere.
21.Derfor er det vanskelig å gi noe eksakt bilde av hvor mye den enkelte vil tjene, sier han og innrømmer at ved å betale kursene selv, var det vanskelig å få folk interessert i scientologi.
22.Dermed vet hver enkelt hvem de skal forholde seg til og lederne vet eksakt hvem de har ansvar for.
23.Det er ganske oppsiktsvekkende at man simpelthen ikke vet eksakt hvor mange fritidshus vi har her i landet.
24.Det er i den senere tid ikke gjennomført tilstrekkelig grundige undersøkelser av den skjulte arbeidsledighet, og vi kan derfor ikke si noe eksakt om omfanget av den reelle arbeidsledighet blant ungdom i Oslo.
25.Det er imidlertid for tidlig til å kunne gi et eksakt bilde av det som skjedde, sier Helvik til Aftenposten.
26.Det er umulig å si eksakt når den endelige avgjørelsen vil foreligge, sier byråsjef Ragnar Askheim i departementets politiavdeling til NTB.
27.Det er vanskelig å fastslå eksakt hvor mange arabere som gifter seg med kvinner fra vestlige land, men i De forente arabiske emirater viser statistikkend at i om lag halvparten av ekteskapene er hustruene utlendinger.
28.Det er vanskelig å gi noen eksakt forklaring på hvorfor Norge har forsømt seg på området.
29.Det er vanskelig å si eksakt hvilke skadevirkninger dette har hatt, men det er vel få som vil benekte at bedriftsskattesystemet var medansvarlig for de store investeringene i norske tankskip tidlig på 70tallet, overinvesteringene i turistnæringen i de senere år, og storkontraheringen av supplyskip for noen år siden.
30.Det finnes ingen eksakt definisjon av kundeforhold, vilkår fastsettes individuelt for hver enkelt kunde, og på denne bakgrunn er det vanskelig å slå i bordet med eksempler på bedre vilkår i andre banker, fordi det henvises til det konkrete kundeforholdet.
Your last searches