Norwegian-Swedish translation of engang

Translation of the word engang from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

engang in Swedish

engang
allmenn? även
Derived terms of engang
Anagrams of engang
Similar words

 
 

More examples
1.... vi tar det engang til.
2.Ak, engang i Tiden for længe siden, da kunde jeg digtede Verdener skabe".
3.All makt til sovjetene", het det engang i den gryende Sovjetstatens historie.
4.Den berømmelige dagen" hadde jeg tatt opp i min andre diktsamling, jeg vil ikke engang nevne den, for jeg har utelatt den siden ; boken var i trykken, det var ikke noe mer å gjøre med det.
5.Der er en sjel i Skagen som aldri ældes", skrev forfatteren Holger Drachmann engang.
6.Det som er verst," uttaler den unge barnemoren under pressekonferansen," det er at vi ikke engang kan skrive til vesle Maria.
7.Det står ikke engang" på andre områder", men" på andre prioriterte områder.
8.Engang ble vi vekket av hanegal her ute, idag lytter vi til duren av det første Tromsøflyet".
9.Han har ikke engang et skarve Akurs i trening, bare navnet sitt å vise for seg.
10.Helt kort går det nye regelverket ut på at" dei tilsette" - når de ikke direkte leser opp fra manuskript, og det gjør de vel ikke engang ved programannonsering - nærmest oppfordres til å bruke dialekt, slik at Norsk Rikskringkasting skal kunne" sjå det som ei opgave å spegle det språklege mangfaldet i landet".
11.Her har en stakkar pusset og gnidd på den evindelige glorien år ut og år inn og så får jeg høre at den ikke kler meg engang !
12.Hvorfor ga Gud en sønn, var det finere enn en pike ?" - En litteraturanmelder siterte engang den replikken og betegnet vedkommende romanfigur som særlig intelligent.
13.Idag," sier han," ergrer jeg meg forferdelig over at jeg ikke engang i ØstBerlin kan kjøpe det danske partiorganet Land og Folk.
14.Levva livet" er en suveren bestselger, uten noe som kan ligne konkurranse engang.
15.Men det burde nå engang være rimelig ut fra demokratisk tankegang å også gi små partier en representasjon på Stortinget noenlunde i samsvar med deres oppslutning hos velgerne.
16.Mine samtidige fikk plass i litteraturhistorien, meg puttet de i do med lokk over," sa han selv engang.
17.Misjonsalliansen er noe uanselig hjemme, og noe stort og betydningsfullt ute", som en av våre misjonsleger engang sa.
18.Morgengymnastikken" og" Hverdagen" er ikke lenger der de engang var på søkeren.
19.Peer Gynt", sa engang en japansk professor til Aftenposten," han er den mest japanske skikkelse jeg har møtt.
20.Regjeringen (Harlem Brundtland) forsøker å fortelle at det skal bli mulig å fortsette som privatpraktiserende lege eller fysioterapeut, men i forslaget til lovtekst fremgår det klart at det ikke vil bli mulig i fremtiden å drive noe som engang minner om fri yrkesutøvelse.
21.Sigarplanet" er overdreven og umorsom, ikke engang velspilt.
22.Tittelen er hentet fra Willi Railos bok om idrettsog konkurransepsykologi, og det er en trykksak den italienske langdistansestjernen Alberto Cova (25) neppe har lest eller engang hørt om.
23.Tryckt i Spanien 1984" står det, og så har spanjolene nok engang bevist at de har en av Europas mest avanserte trykke industrier.
24.Ulykken skal engang drepe rettferdigheten.
25.Vi får ikke engang dekket omkostningene".
26.Å gjøre dem til bidragsydere og ikke bidragssnytere", bemerket Syse, som når det gjaldt Jernverket fremholdt at dersom forutsetningene nok engang kommer til å svikte, kan bedriften ikke som før bare fortsette å sende regningen over til Staten.
27.(NTBs korrespondent) Sovjetiske myndigheter ville torsdag ikke engang bekrefte at de har mottatt meldingen om at fem diplomater er blitt utvist fra Norge efter arrestasjonen av Arne Treholt.
28.(New York Times) Indira Gandhi lå igår på lit de parade i det som engang var hennes fars hus, bare noen hundre meter fra boligkomplekset der hun ble myrdet tirsdag.
29.Alt om de bibelske personene forekommer i Det gamle Testamente (King James versjon) men jeg har fylt ut historien og skapt en dialog ut fra hva de nødvendigvis må ha sagt til hverandre, sier han med et skjevt smil, for både det som sies og det kongen tenker på sitt ufrivillig kyske leie gjengis i en utrolig blanding av opphøyet bibelsk og et ikke særlig antiseptisk storbysprog -" metropolitan modern", sier Heller, understreker at han er jo newyorker, og ikke spesielt interessert i Bibelen engang.
30.Appelsiner og bananer finnes bare i private forretninger til priser som vi ikke engang kan forestille oss.
Your last searches