Norwegian-Swedish translation of etterlatenskaper

Translation of the word etterlatenskaper from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

etterlatenskaper in Swedish

etterlatenskaper
allmenn? lämningar
Synonyms for etterlatenskaper
Similar words

 
 

More examples
1.Den beretning jeg har gjengitt her, fant jeg på loftet blant min tante Saras etterlatenskaper, skrevet med John Watsons sirlige håndskrift.
Your last searches