Norwegian-Swedish translation of fabel

Translation of the word fabel from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fabel in Swedish

fabel
historienoun fabel
Synonyms for fabel
Derived terms of fabel
Anagrams of fabel
Similar words

 
 

Wiki
For det norske bandet, se Fabel. For den norske filmen, se Fabel (film) Fabel, fra latin fabula som betyr fortelling (fra verbet fari, å fortelle) er en betegnelse for en kort fortelling med en satirisk eller moralistisk handling, ofte i form av allegorier, og ofte i form av et dyr i hovedrollen som personifikasjoner av menneskelige egenskaper, laster eller dyder. Fabelens hensikt er å være belærende og underholdende, og en sjelden gang også refsende.

More examples
1.Glassberget" er en fabel om og symbol på det klatresamfunn så mange av oss forsøker å nå toppen av.
2.Narren og Sorga" er en tidløs fabel.
3.Annegert Fuchsuber har skrevet adventsboken" Den lange veien til Betlehem" - en fabel om en snegl på vei til Davids by, med utklippsbilder som til slutt blir en julestall.
4.Beate Audum har skrevet en fabel med flere lag, enkel på den gode måten, det som gjør at fabelen åpner seg for forståelse og smil.
5.Blant de første er Finn Carling med" Fabel X", og ellers blant annet en ny bok om Bodvar Staup, Alfred Hauges romanfigur.
6.Denne musikalske fabel bygger på en historie av forfatteren Damon Runoyn.
7.Det er en fabel om Kvinnen og Mannen som vandrer gjennom tidene med hver sin følgesvenn.
8.Det lyder som den mest fantasifulle fabel, men det dreier seg altså bare om rede penger av lavere verdi.
9.Dette er en fabel for voksne, ingen sosialrealistisk reportasje.
10.En fabel, fantastisk historie om lengselen som drivkraft og evne til å se mer.
11.En fabel, kan man si, om det tapte paradis, fortalt med beundringsverdig stram kunstnerisk disiplin, gjennomlyst av en klar tanke.
12.Er så" Fabel X" fabelaktig eller tilstrekkelig fantastisk, usannsynlig og utrolig ?
13.For å skifte bilde - dette er en fabel for voksne, ingen sosialrealistisk reportasje.
14.Fra Algerie kommer Rachid Minounis" Forrådt brorskap", en" politisk fabel om frigjøringskrigens tapte illusjoner".
15.Grunnen til at den holder i tilstrekkelig grad, er at den enkle fabel og dens moral har såvidt mye humor og ironisk snert at selv det tåredryppende og nesten sentimentale blir underholdende.
16.Han svarer i stedet med en fabel som bringer religionskonfliktenes årsak ned på et enkelt plan og det er her den hører hjemme.
17.Hver enkelt form - f.eks. en sonette, et skjemtedikt, en fabel eller en satirisk roman - passer til å uttrykke noe, men ikke alt av det en forfatter har på hjertet.
18.I den nye elegiske fabel" Once Upon a Time in America" overtar gangsterne efter de livstrette westernantihelter som jo opplevde at livet var" heslig, brutalt og kort" slik at det ga rystelser langt inn i censurinstitusjonene.
19.Igjen en underlig fabel fra Thore Hansen.
20.Instruktøren BangHansen prioriterer nettopp disse sidene, og de knyttes fint til stykkets opphav i fabel og eventyr.
21.Med andre ord er den en fabel, slik titelen signaliserer.
22.Mellom disse tre, samt en håndfull andre personer, utspiller det seg en høyst merkverdig historie, som mer har karakter av poetisk fabel enn av realistisk virkelighetsskildring ; eventyrlige ting kommer for dagen, som seg hør og bør i denne levantinske atmosfæren med de maleriske kostymer.
23.NRKs Montreuxbidrag," Fridag for fløytisten", er en eksperimentell fabel i toner og bevegelse med og av den allsidige Steinar Ofsdal.
24.Som enhver god fabel sier også denne noe mer.
25.Thor Hansens fabel er et forsøk på å gi det uforklarlige navn.
26.Tim Greve sier at dette klart går ut over personvernet, mens Magne Bleness tar alt som en fabel og tror Presthus ser humoristisk på saken.
27.Vi så en fabel der kongene Rolf Presthus og Richard Nixon var hovedpersoner.
28.Yrjo" Kokko, forfatteren av boken som filmen er basert på, har sagt at han skrev boken under krigen og at det å skape en fabel dengang ble et selvforsvar mot menneskehetens galskap og svakhet.
29.Brazil" er den første filmen i 1985 om" 1984", en serie hikstende bisarrerier fra Monty Pythonmedlemmet Terry Gilliam, en ond fabel om byråkrati og følelseskulde og drømmenes manglende mulighet.
30.Fabel X", romanen fra ifjor, ble for mange møtet med en" ny" Finn Carling.
Your last searches