Norwegian-Swedish translation of fagbrev

Translation of the word fagbrev from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fagbrev in Swedish

fagbrev
allmenn? intyg
Synonyms for fagbrev
Similar words

 
 

Wiki
Fagbrev er et avsluttende dokument etter fullført yrkesutdannelse. Fagbrev skiller seg fra svennebrev ved at det tas i andre yrkesfag enn håndverksfag. I de gamle håndverksfagene er det fortsatt svennebrev som gjelder, men der industrien har tatt over for håndverket blir det likevel avlagt fagprøve i stedet for svenneprøve.

More examples
1.Jeg har vært veldig kresen når jeg har plukket ut folk, sier Stig Drønnen, som selv har artium fra økonomisk gymnas, men ikke noe fagbrev å vise til.
2.Men ikke med fagbrev efter lærlingetid ?
3.Vi kan ikke forstå at ufaglærte montører og hjelpemontører blir foretrukket fremfor kolleger med fagbrev og lengre ansiennitet, heter det i en melding fra telefonsentralmontørene.
4.Bak seg har han fagbrev som rørlegger og eksamenspapirer fra 1. avdeling jus.
5.De innsatte på Ila landsfengsel kan få verkstedpraksis, fagbrev og truckførerbevis.
6.Det nye er at det gis systematisk opplæring og offentlig godkjent fagbrev i motsetning til den tidligere interne opplæring, uttaler kontorsjef Jon Olav Halvorsen i Rådet for fagopplæring i arbeidslivet, til Aftenposten.
7.Det var en lang yrkesvei frem for meg, via svennebrev, fagbrev, lærerskole, formingslærerskole, praksis på atelier - før jeg endelig ble elev hos tekstilkonservator Elsa Tharalsen.
8.En viktig delmålsetning i opplæringsprosjektet er å innføre fagbrev, og for at de som idag er sysselsatt i næringen, skal få muligheter til å avlegge fagprøve, må det settes i gang en omfattende voksenopplæring.
9.Han kan også fortelle at det til tider er tynt med presseoffiserer som er tilstrekkelig kvalifisert, reiseoffiserer med bakgrunn fra reisebyrå og bilmekanikere med fagbrev og tilstrekkelig erfaring.
10.Han tok sitt fagbrev som typograf i Oslo og fortsatte i Mnchen, der han studerte fire år ved den grafiske høyskolen.
11.Ifjor uteksaminerte Huseby elever med svennebrev i kurvmakeri og fagbrev i møbeltapetsering.
12.Kursene spenner fra enkle grunnkurs til kursrekker som kan bygges sammen med sikte på fagbrev, sertifiserings kurs og efterutdannelseskurs på mange plan.
13.Kvinnelige kokker med fagbrev hadde en gjennomsnittsfortjeneste på 93 prosent av mennenes.
14.Lenger frem enn til ferdig fagbrev har ikke Berit tenkt.
15.Som forøvrig er det eneste kvinnelige medlem av Norges Byggmesterforbund med eget fagbrev.
16.Åtte mann får praktisk verkstedutdannelse, åtte får opplæring tilknyttet Rud videregående skole som fører til vanlig yrkesskole og fagbrev, og 40 mann er i arbeidssituasjon i verkstedet, forteller driftssjef Per Arne Trulsrud.
17.Bedriftene er også blitt oppmerksomme på hvor nyttig det er å knytte til seg personer med fagbrev.
18.Minst like viktig er det at ungdommene selv har forstått verdien av å skaffe seg fagbrev.
19.Bengt (28 år), har fagbrev som mekaniker og har arbeidet i metallindustrien i 10 år.
20.De mener ellers at det er en fordel at det arbeides med å få til et fagbrev for bransjen.
21.De som vil kan derfor efter fire år både stå klar med fagbrev som verktøymakere, industrimekanikere eller finmekanikere og dertil ha sin eksamen fra treårig videregående skole.
22.Det må en ordning med fagbrev til, slik at kundene vet hva de får, mener han.
23.Det som vil skje, er at det blir umulig å ta fagbrev innenfor en treårig ramme dersom ikke det faglige nivå skal senkes.
24.Efterhvert har de unge fått øynene opp for hvilken sikkerhet det gir å ha et fagbrev i hånden, mens bedriftene har fått en voksende forståelse for internopplæringens verdi.
25.Elevene har fått godkjent skolegangen som fradrag i den læretiden som kreves for å ta fagbrev / svennebrev eller sertifikter (elektrofag).
26.Et fagbrev vil høyne status, og man vil også få inn en lønnsdifferensiering.
27.Ett års grunnkurs og to år i lære er da også en svært vanlig variant som mange benytter for å få fagbrev.
28.Med en lærlingkontrakt er det trefire år frem til et fagbrev.
29.Mindre søkning har det vært til rørleggerfaget, mens langt flere har tatt fagbrev som snekkere.
30.Målet for elevenes utdannelse er fagbrev, og det skal de oppnå gjennom et ukeopplegg hvor fire av dagene benyttes til praksis, mens den femte er forbeholdt teoretisk opplæring.
Your last searches