Norwegian-Swedish translation of falk

Translation of the word falk from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

falk in Swedish

falk
ornitologinoun falk
Derived terms of falk
Anagrams of falk
Similar words

 
 

More examples
1.Det er kanskje det viktigste jeg vil med seriene sånn prinsipielt, sier Lee Falk til Aftenposten.
2.Andre debutanter fra Søilen er Wenche Foss, Vibeke Falk, Carl Struve, Carsten Winger, Jack Fjeldstad og Lauritz Falk.
3.Dei andre banda vart gjevne ut i åra etterpå, ved hjelp av broren Karl Rygh, Albert Kjær, Magnus Olsen, Hjalmar Falk, Amund B. Larsen og Just Qvigstad.
4.Den ble ledet av Erling Falk, og organisasjonen tok sikte på å utgjøre en revolusjonær elite.
5.Den lille reklamefilmen, som er tredve sekunder lang, ble vist i Dagsrevyen i forbindelse med at Fantomets" far", Lee Falk, var i byen.
6.Det er bevist at en falk kan oppdage en spurvestor fugl i gresset på halvannen kilometers avstand, vel å merke når småfuglen beveger seg !
7.Det er jubel på prestegården i Gjerstad, og grunnen er at Gerhard Falk Woie, den populære Gjerstadpresten, har skutt sin første elg, forteller Agderposten.
8.Det norske bidraget," Eyeless in Movement", regissert av Jannike M. Falk, ble vist for annen gang idag.
9.Det sliter på å være verdensmester og skulle slå alle i hvert eneste stevne, sier Rolf Falk Larssen som i helgen klarte det igjen, selv om han måtte nøye seg med en distanseseier, på 5000 meter.
10.Det var spennende å jobbe sam men med dansere som Pål Solberg og Kjersti Alveberg, sistnevnte var også koreograf, mens Jannike Falk sto som produsent.
11.Direktør Erling Falk i Samvirke Forsikring opplyste at hans selskap vil kunne gjøre dette fra kommende årsskifte, mens sjefaktuar Jan Rage i StorebrandNorden Livsforsikring uttalte at hans selskap snart ville være i stand til å gjøre det samme.
12.Dokumentene består av møte og styreprotokoller fra perioden 19311933 og blant annet regnskapsprotokollen til Norges Kommunistiske Parti for 1927 samt et privat brev til Erling Falk fra det amerikanske kommunistparti.
13.En av de tre kommandogruppene kan være klar til å settes inn i løpet av 48 timer, men da Royal Marines skulle sendes til Falk landsøyene i april 1982 var en gruppe klar allerede efter 24 timer.
14.Eventyrseriene har holdt seg, men de fleste" gamle" er borte med dem som skapte dem, sier Falk, som ellers vedgår ikke å kjenne mye til de moderne europeiske belgiskfranske kvalitetstegneseriene.
15.Falk forteller om både den ene og den andre som var hans samtidige da han begynte, men som nå er borte, fordi han selv var så meget yngre.
16.Falk og Rage uttalte også at de fullt ut vil utbetale de midler som bedriftene har innestående som fonds hvis bedriftene skulle ønske å flytte sin pensjonsforsikring over til et annet selskap, eller opprette en egen pensjonskasse.
17.For 15 000 kroner selges flere hundre private brev til Erling Falk, protokoller fra styremøter fra perioden 19311933 og regnskapsprotokollen til Norges Kommunistiske Parti for året 1927.
18.For tiden sogner Lauritz Falk til fedrelandet Sverige.
19.I den anledning er Fantomets skaper, Lee Falk (bildet), i Oslo.
20.Idag fyller skuespilleren og filmmannen Lauritz Falk 75 år.
21.Idag har vi i de fleste lokale avtaler tre ukers frist for endringer av arbeidstiden, forteller forhandlingsleder Eirik Falk på en pressekonferanse i NRK igår kveld.
22.Ja, og så bak kameraet har Lauritz Falk gjort seg gjeldende.
23.Janne Schønheyder, NRKs Funksjonærlag, Stig Fossum, Kringkastingsforeningen, Bjørn Stenmark, leder for Kringkastingens Landsforening og forhandlingsleder Eirik Falk (også KL) redegjorde for forhandlingsbruddet mellom Kulturdepartementet og de NRKansatte mandag kveld.
24.Lauritz Falk har alltid vært underveis.
25.Lee Falk sammen med sin udødelige helt gjennom 48 år.
26.Lee Falk sluttet snart å tegne sine egne historier.
27.Mannen som skapte Mandrake, den fenomenale tryllekunstner med en kjempeneger som første tjener, senere som nærmeste venn, heter Lee Falk.
28.Med norsk mor og svensk far delte Lauritz Falk seg tidlig mellom de to nabolandenes teater og filmliv, men stilsikkerheten og den realistiske humoren har han behersket på begge sprog.
29.Men først og fremst har Lauritz Falk spilt seg inn i hjertene.
30.Men i avisstripene er det fremdeles Lee Falk - med i øyeblikket Sy Berry som tegner - som rår grunnen og styrer Fantomet inn i stadige nye eventyr i sin jungel og i andre deler av verden der man kan trenge Den Gode som alltid seirer.
Your last searches