Norwegian-Swedish translation of farget

Translation of the word farget from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

farget in Swedish

farget
fargeadjective färgad
Synonyms for farget
Derived terms of farget
Similar words

 
 

More examples
1.Den var delvis ødelagt, farget av vær og vind og vanskelig å datere.
2.Det som imponerte mest var utvilsomt ideen med å gi hver tilskuer en plastduk som var farget slik at dukene tilsammen dannet de deltagende nasjoners flagg på tribunen.
3.På Halsnøy i Sunnhordland ble en rød bil farget gul i løpet av noen minutter, melder Haugesunds Avis.
4.Zola er hvit, Maree farget og Maree, naturligvis, har i klare vendinger sagt hva han mener om apartheid.
5.En bevisst, av mild ironi farget forkjærlighet for kulturprodukter som er eller har vært betraktet med forakt av toneangivende kretser".
6.Selv om italiensk presse er sterkt politisk farget, er den kulturelle tredjesiden felles for de fleste dagsavisene.
7.Spesielt henrykte vil de - i likhet med alle oss andre - bli over å kunne kvitte seg med lysene som er farget i forskjellige kulører, så som rødt, grønt, blått og lilla.
Your last searches