Norwegian-Swedish translation of feig

Translation of the word feig from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

feig in Swedish

feig
personadjective feg
  oppførseladjective feg
Synonyms for feig
Derived terms of feig
Similar words

 
 

More examples
1.I sparsom belysning - et par spotlights høyt opp under vognhallens tak - blir vi konfrontert med en gulpende begravelses agent, en feig kabaretdirektør, en lystig oberst og mange, mange flere.
2.Alle sikher hatet Indira Gandhi for aksjonen mot Det gyldne tempel i Amritsar tidligere iår, men det å drepe statsministeren på en så feig og barbarisk måte, er å gå alt for langt, hevdet denne sikhen.
3.Da jeg gikk bortover, visste jeg med meg selv at jeg hadde vært feig, og sviktet min beste venn.
4.Den britiske sikhlederen Harcharan Singh sa i morges at attentatet mot statsminister Gandhi var en feig handling, men at hun hadde" bedt om det.
5.Den er feig fordi den søker å uskadeliggjøre kritikken uten å måtte bry seg om innholdet.
6.Dette glemte Iwao aldri ; han syntes faren var feig som ikke tok igjen.
7.Dommer Christov var særdeles feig da han beholdt det røde kortet i lommen.
8.Hvis man blir for feig, kommer problemene sigende.
9.Jeg har nok vært feig utad.
10.Påstanden er feig, usmaklig og farlig.
11.Var vel for feig igjen. er glad i mennesker, men...
12.Weissflog hopper for klubben SC Traktor, Oberwiesenthal, og trenes av Joachim Winterlich, mannen som i september sa rett ut at Jsns Weissflog var feig hvis han gjorde alvor av å legge opp.
13.feig og flirende til sjøs !
14.I noen aviser er jeg blitt sitert som om jeg har sagt at Steffen er" liten og feig".
15.Vi synes det var en merkelig avgjørelse, ja, jeg vil faktisk si at jeg synes den er feig, sier Tromsø ILs fotballformann, Hans Tore Bjerkaas - som har en hel by i ryggen.
16.Alle tror jeg er en helt, egentlig er jeg feig, sier han.
17.Ansiktene er ikke lenger Velazquez, men forvrengt til et brøl, på andre forvridd i feig redsel eller ganske enkelt visket ut.
18.Det blir for mye referering og for få meninger" objektiviteten" kan være en kamuflasje for en feig holdning.
19.Forresten er jeg feig, men alle tror jeg er en helt, og jeg fryder meg over å kunne lure folk, flirer han med hevet øyenbryn.
20.Fred Hoyle, som i tidligere skrifter har avfeid kristendommen som feig og fantasiløs, forsikrer også nå at han ikke regner seg som kristen.
21.Ingen feig flukt, men et strategisk tilbaketog med æren i behold.
22.Men saken er at jeg er for feig til å vise mitt dårlige humør.
23.Menn har oftere problemer med å skille mellom rasjonell frykt og det de kan oppleve som feig flukt.
24.Overbefolkede forsvar har vært en gjenganger, og når man benytter seg av en ekstra sikring i forsvaret selv på hjemmebane, kaller jeg det feig fotball.
25.På den samme radiostasjonen ble det annonsert at de hadde gitt sandinistene et kraftig nederlag og skremt store troppestyrker på" feig flukt" ned til Guana, på samme tidspunkt som Simon Bolivarbataljonen lå rolig i Guana og ventet på at denne operasjonen skulle begynne.
26.Sentralkomiteen i PLO har i en melding fra Bagdad fordømt kapringen som en feig handling som lar Israel få anledning til å sverte palestinernes sak.
Your last searches