Norwegian-Swedish translation of femtekolonist

Translation of the word femtekolonist from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

femtekolonist in Swedish

femtekolonist
allmenn? femte columinst
Synonyms for femtekolonist

 
 

Wiki
En femtekolonnist er en infiltrator, spion, sabotør, sympatisør som driver med politisk eller militær aktivitet til fordel for et land, kultur eller annen maktorganisasjon, hvis formål er å undergrave eller styrte den sittende makt. Uttrykket er først dokumentert under den spanske borgerkrig (1936-1939), da det ble brukt av nasjonalistgeneralen Emilio Mola. Han sendte styrker i fire kolonner mot Madrid, og under en radiotale sa han at det også var en femte kolonne som var inne i byen allerede som politisk samarbeidet med Franco for å undergrave regjeringen.

More examples
1.Jeg blir ingen idrettens femtekolonist i Kulturdepartementet, forsikrer vår første" idrettsminister", Carl E. Wang.
Your last searches