Norwegian-Swedish translation of finfordele

Translation of the word finfordele from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

finfordele in Swedish

finfordele
allmennverb distribuera
More examples
1.De skilles ut i tarmen via gallen, og er nødvendige for å finfordele fettet, slik at det kan fordøyes.
Similar words

 
 

finfordele as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) finfordelefinfordelendefinfordelt
Indikative
1. Present
jegfinfordeler
dufinfordeler
hanfinfordeler
vifinfordeler
derefinfordeler
definfordeler
8. Perfect
jeghar finfordelt
duhar finfordelt
hanhar finfordelt
vihar finfordelt
derehar finfordelt
dehar finfordelt
2. Imperfect
jegfinfordelte
dufinfordelte
hanfinfordelte
vifinfordelte
derefinfordelte
definfordelte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde finfordelt
duhadde finfordelt
hanhadde finfordelt
vihadde finfordelt
derehadde finfordelt
dehadde finfordelt
4a. Future
jegvil/skal finfordele
duvil/skal finfordele
hanvil/skal finfordele
vivil/skal finfordele
derevil/skal finfordele
devil/skal finfordele
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha finfordelt
duvil/skal ha finfordelt
hanvil/skal ha finfordelt
vivil/skal ha finfordelt
derevil/skal ha finfordelt
devil/skal ha finfordelt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle finfordele
duville/skulle finfordele
hanville/skulle finfordele
viville/skulle finfordele
dereville/skulle finfordele
deville/skulle finfordele
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha finfordelt
duville/skulle ha finfordelt
hanville/skulle ha finfordelt
viville/skulle ha finfordelt
dereville/skulle ha finfordelt
deville/skulle ha finfordelt
Imperative
Affirmative
dufinfordel
viLa oss finfordele
derefinfordel
Negative
duikke finfordel! (finfordel ikke)
dereikke finfordel! (finfordel ikke)
Your last searches