Norwegian-Swedish translation of fingere

Translation of the word fingere from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fingere in Swedish

fingere
allmennverb fingra på
More examples
1.Dermed oppsto tanken om å fingere et ran.
2.Tanken om å fingere et ran oppsto få dager tidligere da kvinnen fikk beskjed om at hun ville få ansvaret for Smarkedet en dag, og at hun ville få utlevert nøkkel til lageret og safen.
3.Julie våkner av giftsøvnen som skulle fingere hennes død og narre foreldrene.
4.Kommisjonen fastslo imidlertid samtidig at finnene hjalp militssoldatene til å desertere bl.a. ved å fingere et sammenstøt der de avfyrte sine våpen i luften slik at det skulle virke som om de 11 var tatt til fange av Amal efter en væpnet kamp.
Similar words

 
 

fingere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) fingerefingerendefingert
Indikative
1. Present
jegfingerer
dufingerer
hanfingerer
vifingerer
derefingerer
defingerer
8. Perfect
jeghar fingert
duhar fingert
hanhar fingert
vihar fingert
derehar fingert
dehar fingert
2. Imperfect
jegfingerte
dufingerte
hanfingerte
vifingerte
derefingerte
defingerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fingert
duhadde fingert
hanhadde fingert
vihadde fingert
derehadde fingert
dehadde fingert
4a. Future
jegvil/skal fingere
duvil/skal fingere
hanvil/skal fingere
vivil/skal fingere
derevil/skal fingere
devil/skal fingere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fingert
duvil/skal ha fingert
hanvil/skal ha fingert
vivil/skal ha fingert
derevil/skal ha fingert
devil/skal ha fingert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fingere
duville/skulle fingere
hanville/skulle fingere
viville/skulle fingere
dereville/skulle fingere
deville/skulle fingere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fingert
duville/skulle ha fingert
hanville/skulle ha fingert
viville/skulle ha fingert
dereville/skulle ha fingert
deville/skulle ha fingert
Imperative
Affirmative
dufinger
viLa oss fingere
derefinger
Negative
duikke finger! (finger ikke)
dereikke finger! (finger ikke)
Your last searches