Norwegian-Swedish translation of finsliping

Translation of the word finsliping from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

finsliping in Swedish

finsliping
aksjonnoun finslipning
Similar words

 
 

More examples
1.Simen, yngste skudd på den sjakklig begavede Agdesteinstammen, med godt brukte sjakklige barnesko fra Asker Schakklubb, og med finsliping og ytterligere utvikling fra Oslo Schakselskap og fra Arnold J. Eikrems drivhus han vil efter alt å dømme bli utnevnt til Norges første internasjonale stormester.
Your last searches