Norwegian-Swedish translation of flagg

Translation of the word flagg from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

flagg in Swedish

flagg
nautisknoun flagga
Synonyms for flagg
Derived terms of flagg
Similar words

 
 

Wiki
Flagg er (som regel) et tøystykke med en farge- og mønsterkombinasjon som gir en bestemt mening. Flagg brukes særlig som symbol for en nasjon eller geografisk region, men kan også brukes av organisasjoner, selskaper og andre grupperinger med behov for å markere seg, enten det gjelder FN, Røde Kors, skipsrederier eller politiske bevegelser. Flagg kan dessuten anvendes til direkte visuell signalisering, for eksempel til semaforering og merking av tilstanden ombord i et skip.

More examples
1.De seiler under falsk flagg !
2.Eirik Raude" ble overført til Liberiaflagg i april, mens" Leiv Eiriksson" tilhører den delen av Bakkevigflåten som fremdeles fører norsk flagg.
3.Gitarer og uruguaynske flagg.
4.Iver Chaser" seilte for kort tid siden under britisk flagg, og het da" Anco Chaser".
5.Sparken fra Telemark", med far og datter sparkende i full fart på Besserudtjernet, iført epleknickers, sixpence og ryggsekk m / flagg.
6.Til dette er vel kort å si at et parti som ikke vil eller tør tone flagg når det gjelder de prinsipielle skillelinjer, og dermed også regjeringsalternativene i norsk politikk, noe som for alle andre trer stadig klarere fram, ikke skal gjøre seg noen forhåpninger om å bli innbudt til regjeringsdeltagelse, verken fra den ene eller den andre.
7.Utflagging" eller overføring av skip fra norsk til utenlandsk flagg dekker bare en del av den utenlandsregistrerte flåte.
8.Vi må slåss mot at rammefinansieringssystemet innføres, under nærdemokratiets og desentraliseringens falske flagg", er Folkvords fyndige sluttreplikk.
9.Bermudarederen, skipsreder Erling Næss, har nylig gått inn for et internasjonalt skipsregister for norske rederier som driver i utlandet og som ønsker å seile under norske flagg.
10.Blir det ellers nødvendig å sette skip under fremmed flagg ?
11.Dere er pionerer og vil heise vårt femstjerners flagg i Antarktis.
12.Dersom norske skip skal bli konkurransedyktige under norsk flagg forutsetter det spesialiserte og kapitalintensive skip.
13.Det bør ikke innvilges flere søknader om registrering av norske rederiers skip under andre lands flagg før det er bugd opp et apparat som er i stand til å kontrollere at lisensbestemmelsene følges.
14.Det er helt i orden at Dagbladet vil ha et høyere opplag og at VG, Dagbladet og ukeblader dikter opp en virkelighet som selger, men de må gjøre det åpent, ikke under et falskt flagg av objektivitet.
15.Det er på tide at vi avromantiserer det norske flagg, og at vi setter norsk skipsfart på lik linje med norsk industri som blir oppmuntret til å gå ut.
16.Det franske kommunistparti vil åpenbart heller dø enn å la seg fornye - gå ned med det gamle ideologiske flagg til topps !
17.Det irakske flagg ble heist ved den siste befestede stilling som ble holdt av iranerne ved den irakske landsbyen Beidha kl. 12.30 lokal tid (10.30 norsk tid), og alle de fiendtlige styrkene er blitt knust bortsett fra de som overga seg, het det.
18.Drift av skip under utenlandsk flagg betyr at rederiene har fått en tilgang på last de ellers ikke hadde fått.
19.Efter min mening er spørsmålet om flagg fullstendig uinteressant og mer bygget på romantikk og nostalgi enn på de vesentlige realiteter i skipsfartsnæringens internasjonaliseringsprosess.
20.Flåten under norsk flagg skrumper inn, betyr det færre arbeidsplasser for medlemmene ?
21.Har en ytringsfrihet som seiler under religionens flagg krav på et større spillerom ?
22.Hva med bemanningsreglene for skip med norsk flagg ?
23.Hvis noen beskylder meg for å gjøre norske flagg til bekvemmelighetsflagg gjennom mitt forslag, så er mitt svar klart nei fordi skipene blir drevet ut fra Norge.
24.Ingen skip under norsk flagg er på vei til eller fra Kharg, sier Rolf Sæther i Norges Rederiforbund til NTB.
25.Jeg har aldri båret et slikt flagg før, ikke en gang i flaggborgen 17. mai. Det er gøy at jeg har fått det ærefulle oppdraget, men for å være helt ærlig, kunne jeg godt tenkt meg å slippe unna.
26.Jeg tror vi må akseptere at vi må betale en pris i form av sårbarhet overfor virket til dem som seiler under falsk flagg og endog tar seg betalt for muldvarparbeidet, skriver Johan Jørgen Holst.
27.Nå toner jeg flagg og ber om hjelp når det er nødvendig, noe jeg ikke ville tidligere.
28.Showet var i verste Hollywoodtradisjon der alt var på plass : cowboyer, vogntog og lett påkledde jenter med utallige amerikanske flagg.
29.Skip under norsk flagg kan forsvare sin plass i konkurranse med skip under såkalte" billige" flagg i fremtiden.
30.Snart er det 17. mai og titusener av flagg skal folde seg ut i Oslo - også på private flaggstenger.
Your last searches