Norwegian-Swedish translation of flaggskip

Translation of the word flaggskip from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

flaggskip in Swedish

flaggskip
millitærisknoun flaggskepp
Similar words

 
 

Wiki
Flaggskip brukes som betegnelse på skipet som i en større flåteenhet har flåtesjefen ombord. Fra dette skipet, leder en «flaggoffiser» - marineuttrykk for en offiser av admirals rang, sin stab for flåteenheten. Flaggskipet er som oftest plassert i midten av flåten og fører sjefens flagg hele døgnet.

More examples
1.Min personlige vurdering er at vi burde være glade hvis vi i Statoil har et flaggskip med en viss størrelse, hvilket jeg mener vil være en fordel i sin almindelighet for norsk næringsliv, sa Øxnevad.
2.Utrolig at klubben velger å trekke forslaget uten engang å snakke mer med meg om det, at de fullstendig neglisjerer meg, sier Martin, som i en årrekke har trent og hatt ansvaret for Høybråtens" flaggskip", damelaget som har tatt tre NMtitler på rad og er på god vei mot den fjerde.
3.600 meter fra mål satte Ulven fart med sitt nye flaggskip.
4.A / S Olivin, hvor Staten eier 11 999 av tilsammen 12 000 aksjer, er å betrakte som den statlige industris flaggskip, selv om den størrelsesmessig ikke kan sammenlignes med de store.
5.Admiral Nelsons flaggskip, den legendariske fregatten" St. George", skal heves.
6.BRITISKE HMS" Illustrious" er flaggskip for kontreadmiral R.G.A. Fitch som er flåtens ansvarlige sjef for ubåtbekjempelse, en britisk spesialitet innenfor NATO.
7.De 14 millionene som da kom inn dannet grunnlaget for det prektige anlegget som nå står ferdig, Hurdalsenteret, og som vel vil seile et stykke inn i fremtiden som Norges Blindeforbunds stolte flaggskip.
8.De har også gitt seg sjøen i vold og i disse dager anskaffet et flaggskip - en Swan 47 til to millioner kroner.
9.Det finnes selvsagt hørbare programmer og en ypperlig nyhetstjeneste, NRKs flaggskip i sin tid.
10.Det har vært utviklingen i selskapet som hadde" Stavangerfjord"," Oslofjord" og" Sagafjord" som sine flaggskip.
11.Dette er bilen som blant annet i Norge vil bli markedsført som Seats flaggskip.
12.Disse er selvsagt våre flaggskip, men bak dem har vi en mengde talenter.
13.Efter at skogbrukets industrielle flaggskip, Norske Skogindustrier, ble notert på Oslo Børs, har det skjedd en gledelig utvikling med aksjen.
14.Efter å ha seilt i lei kastevind et par sesonger - man unngikk såvidt nedrykk til 2. divisjon - kom Sørlandets flaggskip i norsk fotball, Start, endelig inn på rett kurs igjen ifjor.
15.Et av norsk idretts fremste flaggskip, skiskytingen, synes det er på tide å komme med i Idrettsforbundet.
16.Festivalen er også noe av et" flaggskip" for arrangøren, Foreningen til SkiIdrettens Fremme.
17.For en tid tilbake ga hun seg i kast med" konditorfagets flaggskip" på fjernsynets kjøkkenbenk.
18.Forøvrig ligger Norges Ungdomsherbergers" flaggskip" her.
19.Førstnevnte er forøvrig redaktør for Universitetsforlagets nyeste flaggskip på tidsskriftsektoren, Nytt norsk tidsskrift, som vil utkomme med sitt første nummer i mars.
20.Han kom dit fra kooperasjonens flaggskip Trondos i Trondheim.
21.Han mente videre at det var helt uforståelig at statsbærende krefter våget å rokke ved Norges flaggskip på kontinentalsokkelen, enten det nå blir kalt vingeklipping, fristilling eller frisering.
22.Hydro vil helt sikkert motsette seg en slik handel for å unngå at Staten, som eier 51 prosent i" Norges industrielle flaggskip", skal få en enda høyere eierandel i og med at ÅSV er 100 prosent statseiet.
23.I Royal Garden Hotel har man ihvertfall fått et nytt flaggskip som både Nordenfjeldske og Trondheim by kan være stolte av.
24.Klubbens flaggskip, kvinnelaget, hadde vorspiel på Jordal kunstgressbane.
25.Kultur er tvert imot et flaggskip - som åpner veier som leder fra og til andre viktige områder.
26.Mandag går aviskrigen mellom pressekongene Robert Maxwell og Rupert Murdoch inn i en ny og skjerpet fase, når Maxwell setter ned prisen på sitt flaggskip Daily Mirror.
27.Med Oslos ordfører Albert Nordengen som smilende, offisielt flaggskip inntok ti kvinnelige norske hotelldirektører igår Paris for å prøve å skape mer blest om norske hoteller hos det franske reisepublikum, som ikke er så lite bortskjemt på hjemmebane.
28.Mens konferansen pågår skal det også arrangeres turer med Oslos kollektive transportmidler, og den nye leddtrikken vil naturligvis bli presentert som Sporveienes flaggskip.
29.Museet har også samlet inn personlige effekter, krigsutstyr og kjøretøyer som ble brukt under invasjonen, og det ventes at museet blir en ny attraksjon i den historierike marinebyen hvor admiral Nelsons flaggskip" Victory" og kong Henrik VIIIs flaggskip" Mary Rose" er bevart.
30.Nei til Atomvåpen har i sommer seilt sine flaggskip i motbør langs sørlandskysten blant dem forslaget om atomvåpenfri sone i Norden.
Your last searches