Norwegian-Swedish translation of floke

Translation of the word floke from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

floke in Swedish

floke
allmennverb trassla in
Synonyms for floke
Derived terms of floke
Anagrams of floke
More examples
1.Da visste vi hva det var som plaget ham, familielivet hans var blitt en sår floke.
2.Det er et parti på 350 tonn bedervet matolje ombord i" Chemical Rubi" som har gjort at saken de siste månedene har utviklet seg til en diplomatisk floke i forholdet mellom Norge og Nigeria.
3.Det som inatt fortonet seg som en uløselig floke for Jern og Metallpartene, ble litt før klokken 5.30 imorges løst da riksmeglingsmann Bjørn Haug fremla et forslag til overenskomst som ble anbefalt av begge parter.
4.Dette er en sannsynlig løsning på en svært unødvendig floke for Norges Ishockeyforbund.
5.En meget komisk floke ble løst efterhvert.
6.Med det nye systemet slipper fiskerne tidkrevende snurr og floke på utstyret.
7.Slik bør den familiepolitiske floke mellom regjeringspartiene løses, mener odelstingspresident Odd With (kr.f.).
8.Ved siden av de utstilte" ønsketegningene" gjorde nok dukketeatret om saneringshelten" Floke" størst lykke.
9.Alt tyder derfor på at regjeringen i første rekke traff sitt vedtak for å komme seg ut av en innenrikspolitisk floke, men uten å ta videre hensyn til mer langsiktige sikkerhets og utenrikspolitiske hensyn.
10.De som følger med da, noen slåss, andre slår floke rundt et bål midt på gulvet.
11.Denne slags" antagelser" fra Tønnessens side går som en floke av røde tråder gjennom boken" Humanetikk og kristendom".
12.Før våre stortingsrepresentanter reiste hjem på påskeferie, maktet de å lage en skikkelig floke ut av sitt arbeide med ny pornografilov.
13.Og V5 ble en floke som totomannskapet jobbet på spreng med - men resultatene var ikke klare i formiddag.
14.Og kostnadsproblemet er i hvert fall altfor alvorlig til at man kan la ren begrepsforvirring floke det enda mer til.
15.Plast og papp er surret sammen til en stor floke.
Similar words

 
 

floke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) flokeflokendefloket
Indikative
1. Present
jegfloker
dufloker
hanfloker
vifloker
derefloker
defloker
8. Perfect
jeghar floket
duhar floket
hanhar floket
vihar floket
derehar floket
dehar floket
2. Imperfect
jegfloket
dufloket
hanfloket
vifloket
derefloket
defloket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde floket
duhadde floket
hanhadde floket
vihadde floket
derehadde floket
dehadde floket
4a. Future
jegvil/skal floke
duvil/skal floke
hanvil/skal floke
vivil/skal floke
derevil/skal floke
devil/skal floke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha floket
duvil/skal ha floket
hanvil/skal ha floket
vivil/skal ha floket
derevil/skal ha floket
devil/skal ha floket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle floke
duville/skulle floke
hanville/skulle floke
viville/skulle floke
dereville/skulle floke
deville/skulle floke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha floket
duville/skulle ha floket
hanville/skulle ha floket
viville/skulle ha floket
dereville/skulle ha floket
deville/skulle ha floket
Imperative
Affirmative
duflok
viLa oss floke
dereflok
Negative
duikke flok! (flok ikke)
dereikke flok! (flok ikke)
Your last searches