Norwegian-Swedish translation of flytte ut

Translation of the word flytte ut from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

flytte ut in Swedish

flytte ut
husverb flytta ut
Synonyms for flytte ut
Similar words

 
 

More examples
1.Dessverre må også en privatdrevet korttidsbarnehave som har holdt til i juniorklubbens lokaler om formiddagen, flytte ut.
2.Det vil alltid være et betydelig antall skip som aldri vil kunne flytte ut av Norge.
3.Nå bor vi bra, sier Kari Utheim, men det er mange av dem som har måttet flytte ut, som gjerne vil tilbake igjen.
4.Vi regner også med at de større bedriftene i sentrum kommer til å flytte ut av byen til omegnkommunene i tiden frem til 1990.
5.Arbeiderpartiet trumfer gjennom kjøreavgift med det resultat at næringsliv, handel og industri fortviler og flere bedrifter truer med å flytte ut av Oslo.
6.Bygningskontrollen mente dessuten at brannsikringsanlegget i huset ikke var i den stand som forskriftene krevet, og Veritas ble derfor bedt om å flytte ut av bygningen igjen til alt var i orden.
7.De andre fire har allerede måttet flytte ut på grunn av plassmangel, og ifølge underdirektør Melheim er det bare et tidsspørsmål før det nåværende tinghus blir for lite også for de to gjenværende.
8.De mest intelligente ungdommene sier i grunnen sin mening om den fortvilede situasjonen i NordIrland ved å flytte ut.
9.Der en slik ordning er iverksatt andre steder i Norge, har det vist seg at flere har kunnet flytte ut av institusjon og leve et selvstendig liv.
10.Det blir en rar følelse å flytte ut av den gamle, historiske prestegården og miljøet på Vålerengen.
11.Det er heller ingen fare for at næringen skal flytte ut.
12.Det holdt hardt med suiten han hadde forlangt på Alexandra, for den okkuperte Elvin Jones, og han aktet ikke å flytte ut på grunn av de timene Miles skulle sitte på sengekanten.
13.Det var lenge tale om at Seddeltrykkeriet skulle flytte ut av Oslo, men med den utvikling i industriarbeidsplasser som Oslo har hatt, er det vel få som i dag beklager at det ikke ble gjort.
14.Dette medfører at bedrifter ønsker å flytte ut av hovedstaden.
15.Eldre mennesker bør snarest flytte ut av Oslo, anbefaler Oslopolitikere i private samtaler med Aftenposten.
16.F.eks. kan offiserer, prester og andre, som har bodd i tjenesteboliger, møte på problemer når de må flytte ut av disse og skaffe seg ny bolig.
17.Filosofien var i brede kretser fortsatt den at jo flere arbeidsplasser man fysisk kunne flytte ut av Oslo, desto bedre var det.
18.Folk som bor i Oslo må være innstilt på at når man bor i en storby, må man være villig til å bo tett ; i motsatt fall må man flytte ut på landet. kommunen må få en spesiell formålsparagraf, nemlig at den skal drives som et skogbruksog friluftsområde, fri for bebyggelse.
19.For å snu utviklingen er det ifølge bydelsutvalget nødvendig å bygge eldreboliger slik at mange som idag sitter med egne boliger kan overlate disse til barnefamilier ved siden av at de eldre slipper å flytte ut av bydelen.
20.Gardesjefen, oberstløytnant Børe Nordland, understreker overfor Aftenposten at Festningsplassen på Akershus er blitt benyttet som inspeksjonsarena siden 1980 da Garden måtte flytte ut fra sin leir på Huseby, på grunn av byggearbeidene som begynte da.
21.Giske Stang, Høyre, hadde imidlertid vanskelig for å se at Fina behøvde å flytte ut av Bærum dersom utvidelsesplanene på Stabekk måtte oppgis.
22.Han hadde storstilte planer om å flytte ut industrier og tvinge frem en rask utvikling i alle deler av landet.
23.Han sier han er overrasket over at Knutsen ikke vil flytte ut, og understreker at retten til å bo på prestegården er knyttet til sogneprestembedet.
24.I dag er kjøkken og stue og kammers så fullt av treskurd at Ingrid og Magne snart må flytte ut hvis det skal bli plass til flere kubbestoler og lampeføtter laget av osp og bjørk.
25.I disse dager er han i ferd med å flytte ut fra presteboligen i Balsfjord.
26.Industripolitikken ble lagt om slik at industrien skulle flytte ut av byene og lokaliseres til distriktene.
27.Landsnes erfarer at selskaper som engasjerer seg i andre deler av landet, ønsker å komme svært godt i gang før de finner det regningssvarende å flytte ut av baseområdet på Tananger.
28.Men nå skal det være stopp, sier DDR, og henviser til de mange - opptil 500 pr. dag - som nå får flytte ut på lovlig måte.
29.Mjosundet Båtbyggeri har også i dette tilfellet sagt seg villig til å flytte ut.
30.Nei, arbeidsledig blir jeg nok ikke, sier vannverksjef Kjell Arne Thomassen, som innbyr de ansatte i sin etat til kaffe og kaker på dagen og slett ikke lenger har planer om å flytte ut av Bærum kommune.
Your last searches