Norwegian-Swedish translation of folkelig

Translation of the word folkelig from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

folkelig in Swedish

folkelig
språkadjective folklig
Synonyms for folkelig
Similar words

 
 

More examples
1.Hymnens lenker" er en folkelig feil for hymens lenker.
2.Snu på skillingen" er tenkt som en lett og folkelig åpningsforestilling på teatrets nye scene, Theaterkafeen.
3.Gratispassasjerer på folkelig økonomi, kaller Brox dem - økonomiske eksperter, privat næringsliv, fagbevegelse, bondelag og fiskerlag.
4.Jeg skulle ønske meg et folkelig datablad som ikke lar seg fange inn av databegrepene og som er laget journalistisk for alminnelig interesserte lesere, sier informasjonssjef Thor Viksveen i Televerket.
5.Akkurat like overbevisende som han med folkelig fornuft bretter byråkratiske og prestelige snurrepiperier til side - når det er poenget.
6.Allerede fra starten sto Vestlandshøyre for en folkelig og nasjonal konservatisme i opposisjon til det liberale og europeiske byhøyre.
7.At Høyre allikevel har fått hundretusener nye stemmer, mens Venstre er mer enn halvert i denne tid, begrunner Dørum med at" Høyre har på en dyktig måte samlet opp mye folkelig uro over den rådende utviklingen".
8.At en bok om for eksempel medisiner er skrevet på en lett og folkelig måte, har også betydning.
9.Beljash modellerer sin forestilling på tanker i høytidelig, akademisk, kirkelig form på den ene side og folkelig bastante uttrykksformer på den annen.
10.Copel mener opprettelsen av den nye, raske aksjonsstyrken (Force daction rapide) på 47 000 mann med dens elastisitet er et skritt i riktig retning, men samtidig mener han det bør bygges opp et bredere, mer folkelig fundert forsvar.
11.De er meget uskyldige, og kammerkoret var tenkt som et innslag av hverdag og folkelig humor mellom Sondre Bradtlands religiøse folketoner og New Orleansmusikken til Ytre Suløens Jassensemble, sier Erik Hillestad i Kirkelig Kulturverksted.
12.De fleste nigerianske avisene meldte igår om bred folkelig støtte for Buharis militærkupp.
13.De nye kostene i rådhuset vil derfor ha mer folkelig kultur på festivalprogrammet, slik at den vanlige mann og kvinne i Edinburgh kan få mere glede av kulturfestivalen.
14.Denne Puccinimessen er mer i slekt med wienerklassikernes katolske messetradisjon, den er lettere, med en melodikk og en struktur av mere enkel, folkelig karakter.
15.Derfor kan kontrakter ødelegges hvis vi møter opp med en altfor folkelig svensk stil, sier han.
16.Dessuten brukte han sproget på en enkel, folkelig og direkte måte som levendegjør det for oss som bruker det i tale.
17.Det ble en folkelig revolusjon i revers.
18.Det er derfor ingen overraskelse at våre etablerte politikere og det etablerte politiske miljø avviser tanken om folkeavstemninger og gjør sitt beste for å overse eller bortforklare hvor elegant et land som Sveits, basert på sunn folkelig fornuft, lar seg styre utenom fallgruber vi selv har falt i.
19.Det er også viktige elementer i et folkelig demokrati.
20.Det er temperamentet som taler når denne Hanne blir spontant og brutalt folkelig.
21.Det mangfoldige og ødselt rike stoff han tok opp, ble lutret gjennom hans paradoksale personlighet som var sky og frigjørende, sannhetskjærlig streng og tolerant, aristokratisk kresen og folkelig hengiven.
22.Det må efterlate en bitter smak hos mange av polakkene som hører ham, når en mann som i sin tid selv ble jaget i eksil av en militærjunta, stiller seg på et annet militærregimes side i dets undertrykkelse av en folkelig bevegelse.
23.Det tvinger til mer folkelig dialog.
24.Det var folkelig skikk og har hatt sin opprinnelse i religiøse samdrikkelag i middelalderen og enda tidligere tider.
25.Efter konversasjonsstykket" Min middag med Andre" er dette et forsøk på å bli mer folkelig igjen.
26.Ellers er det Hjortedammen som blir skueplassen for mye folkelig moro lørdag.
27.En av arrangørene, Herri Batasuna i det baskiske partiet Unida Popular, som i flere år har fått 10 prosent av stemmene i baskerprovinsen, påsto derimot at aksjonen hadde vært positiv, folkelig og generell.
28.En folkelig mobilisering, og aktiv lobbyvirksomhet overfor politikerne.
29.En folkelig og liketil, stillferdig svensk komedie innenfor et minisamfunn, med Claire Wikholm og Per Oscarsson som gode nabor.
30.En ny representant i denne serien er Alan Garner med" Steinens lange liv", oversatt av Torstein Bugge Høverstad til et folkelig og saftig norsk som kler stoffet.
Your last searches