Norwegian-Swedish translation of fonetikk

Translation of the word fonetikk from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fonetikk in Swedish

fonetikk
lingvistikknoun fonetik
Similar words

 
 

Wiki
Fonetikk er læren om språklyder. Fonetikken beskjeftiger seg med taleapparatets anatomi og fysiologi (fysiologisk fonetikk), uttalen av språklydene (artikulatorisk fonetikk), og de fysiske egenskapene til lydbølgene (akustisk fonetikk). Fonetikk behandler ikke betydningsskillende forskjeller mellom språklyder - dette behandles av fonologien.

More examples
1.Laurie Anderson skaper dessuten en rytmisk fonetikk som gjør tekstene til lange reiser inn i en personlighet.
2.Professor i fonetikk, Ernst W. Selmer, definerte i sin tid lyden hæ som" et gutturalt fenomen som oppstår når talevirksomheten fortsetter efterat tankevirksomheten er opphørt".
3.Siden hun gikk opp som privatist ved Oslo Katedralskole i 1963, har Anne Staubo sikret seg utdannelse ved Ballettinstituttet i Oslo, tatt examen philosophicum, samt fransk fonetikk ved Universitetet, tre semestre ved Institutt for Teatervitenskap og fått sin Master of Fine Arts Degree i USA ved University of Georgia, hvor hun også studerte fjernsynsproduksjon.
Your last searches