Norwegian-Swedish translation of forbausende

Translation of the word forbausende from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forbausende in Swedish

forbausende
utroligadjective förvånande
Synonyms for forbausende
Similar words

 
 

More examples
1.Enda mer forbausende er det at de ikke ser sitt eget ansvar for denne utviklingen.
2.Snevert formål"," forbausende omdisponering" og" uforståelig avgjørelse" er noen av de mange uttalelsene som nå faller fra representantene for de nærmere 4000 nye beboere rundt den omdiskuterte Bulltomten på Skøyen Vest.
3.Årets tariffoppgjør har gått forbausende glatt etter at de første meklingene endte med en ramme på 5,9 prosent.
4.Dengang hadde vi to kanaler på TV, den ene var Somozaeiet, men den andre var forbausende fri på mange måter.
5.Det er en forbausende stor interesse for saken i forskjellige kirkelige dretser og grupperinger, protestantisk kloster er ikke et så ukjent begrep som mange tror, sier professor Dahl videre.
6.Det er forbausende at Arbeiderpartiet nå vil stramme inn på de forbedrede vilkårene bedriftene har fått for å bygge seg opp egenkapital og styrke sin forskning og utvikling.
7.Det er forbausende at Gjerde ikke er villig til å ta redaktøransvar og selv bestemme om boksing kan sendes, slik praksis er for andre sendinger i NRK.
8.Det er forbausende at Leif N. Olsen velger å komme med sin skarpe kritikk gjennom fagblad og presse.
9.Det er forbausende at Oslo fremdeles skal tildeles den laveste tilskuddsprosent til undervisning i skolen.
10.Det er forbausende at Regjeringen selv har begynt å opptre både som kirkelig og teologisk sakkyndig når det gjelder saken om Helge Hognestad og hans stilling som prest i Høvik menighet, sier teologiprofessor Jakob Jervell.
11.Det er forbausende hvor lite oppmerksomhet vår mer enn 1000årige knivtradisjon er blitt gjenstad for gjennom den skrevne kulturhistorie, konstaterer Kostveit.
12.Det er forbausende mange mynter som er returnert, tatt i betraktning at vi ikke har satt noen frist for innløsning av dem.
13.Det er forbausende mange som syr klær hos skreddere, sier skredderen selv.
14.Det har vært forbausende lite skader blant de mange som søkte vår hjelp i julen.
15.Ifølge statistikker du gjengir, er det forbausende få kvinner i administrative stillinger i Norge.
16.Jeg har fått forbausende få reaksjoner efter at annonsen ble trykket hos oss.
17.Når jeg tenker på hvor mange som er samlet i hybelhusene, er det forbausende stille og rolig her, sier han, men legger til at miljøet i bydelen kan være en belastning.
18.Responsen var forbausende liten, fastslår Kristiansen.
19.Vi hører ikke lenger spydige ord om" amatørenes inntogsmarsj", fordi mange av de entusiaster som kastet seg inn i forsøkene, vokste seg på forbausende kort tid ut av amatørhammen.
20.Vi mener flatemålet, kommer det forbausende lavmælt fra informasjonssjefen i Bergen kommune, Arne Simonsen.
21.Våre venner i skatteetaten vil kunne finne ut at det har flytt mer penger gjennom bankkontoen enn hva inntektene skulle tilsi, og at vi har hatt et forbausende høyt forbruk av greske drakmer den uken vi var på messe i Frankfurt.
22.36) å ha fått frem et mindretallssyn på kulturminnevernet, som forbausende nok synes å ha slått an i visse sentrale instanser.
23.Akershus engasjerer seg i et slikt prosjekt fordi det forbausende nok er forholdsvis færre nyetableringer i Oslo og Akershus enn resten av landet.
24.Alle er i forbausende fin form, og ikke minst gjelder dette den eneste kvinnen i dette manneriket, evadatteren fra Bærum.
25.Anerkjennelsen for det bør fremfor alt gå til den voksende flokken av entusiaster som kastet seg inn i virksomheten med nærradio og lokale fjernsynssendinger, og som på forbausende kort tid vokste seg ut av amatørhammen, med et forråd av talent og pågangsmot, og en utrolig innsatsvilje.
26.At Hognestads sluttreplikk var et svært så tydelig vink til galleriet, er bare en ytterligere bekreftelse på hvor forbausende bekymringsfritt han har lagt seg på kollisjonskurs med bibelsk åpenbaringsforståelse.
27.At Sovjet vant denne 16. omgangen også, med 84 var slett ikke forbausende.
28.At glasset er Jugendinspirert, er ikke så forbausende, for Sottsass er vokst opp i Wien - et sentrum for den nye stil rundt århundreskiftet.
29.Avskjedsbrev fra mennesker som tar livet av seg, er ikke som man kunne vente, fulle av aggresjon og bebreidelser, men har et forbausende positivt innhold.
30.BSK kom også forbausende lett gjennom med sine langskudd.
Your last searches