Norwegian-Swedish translation of forbundsfelle

Translation of the word forbundsfelle from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forbundsfelle in Swedish

forbundsfelle
allmenn? allierad
Synonyms for forbundsfelle
Similar words

 
 

More examples
1.Amerikanske myndigheter vil heller ikke gi inntrykk av at man på kort tid overlater den tidligere forbundsfelle, president Amin Gemayel, helt til seg selv.
2.Da er panikken en dårlig forbundsfelle, som det er en oppgave å sette på plass idag.
3.Det gjør det ikke lettere at den 75 år gamle Goldwater står for tur til å bli formann for Senatets militærkomite, som under hans forgjenger, John Tower, har vært forsvarsdepartementets beste forbundsfelle.
4.Det kan ikke være noen tvil om at Frankrike er USAs beste forbundsfelle.
5.Diplomater i Moskva sier at drapet på Gandhi må komme som et sjokk på de sovjetiske lederne, som regnet Gandhi som en nær forbundsfelle.
6.Greenpeace har fått en forbundsfelle i amerikanske fiskere.
7.Haig stod plutselig overfor et firehodet uhyre, mens høyrefløyen fikk en ny pålitelig forbundsfelle.
8.Han må dele den med en fantastisk forbundsfelle, tegneren Ellen Auensen.
9.I 1961 kom så bruddet med Moskva, og efter splittelsen mellom Tirana og Peking i 1977 har Albania stått uten noen politisk forbundsfelle.
10.I debatten fikk Margrete Auken støtte bare fra sin finske forbundsfelle Pirkko Turpeinen, men ved avstemningen var det seks som stemte imot planen, 66 for.
11.Jeg håper at både Mo i Rana og vi har en forbundsfelle for dette i Jernverksklubben.
12.Marokko er klart vestorientert og USAs nærmeste forbundsfelle i NordAfrika.
13.Men det er jo ille at slike som Vivi Krogh får vann på mølla og oppfatter Statens utlendingskontor som sin forbundsfelle.
14.Men det gjør hans nære forbundsfelle, Majlis president ali Akbar Rafsanjani.
15.Men for alle og enhver er djevelen en farlig forbundsfelle.
16.Men for øyeblikket har den amerikanske president en svært viktig forbundsfelle i sin valgkamp i Konstantin Tsjernenkos person.
17.Reagans nærmeste forbundsfelle i Senatet, Paul Laxalt, var derimot ikke i tvil om at valgskredet gir Reagan mandat til å presse igjennom hele sitt politiske program.
18.Tidligere har man alltid regnet det ulendte norske terreng som en god forbundsfelle i et eventuelt forsvar av Norge.
19.Ved deres side stod Babrak Karmals afghanske regjeringshær som en ynkelig forbundsfelle, med en forlengst sloknet kampmoral, hjemsøkt av deserteringer, og opprettholdt ved hjelp av tvangsutskrivning av høyst uvillige soldater.
20.Den skråsikre erklæringen har Enver Hoxha variert en rekke ganger under sitt lange politiske liv - under bruddet med sin nabo og forbundsfelle Jugoslavia, efter å ha vendt Moskva ryggen og til slutt da Albania brøt samarbeidet med Kina, sin store beskytter.
21.Bulgaria ansees som Sovjets mest lojale forbundsfelle, noe som ikke minst har økonomiske grunner.
22.De som ønsker en endret politikk overfor DDR, har ofte betraktet den efter manges mening erkekonservative CSUlederen Franz Josef Strauss som en forbundsfelle.
23.De syv delegasjonene bekreftet sin fulle støtte og lojalitet overfor sin amerikanske forbundsfelle.
24.Det er en triumf for Assad og hans sovjetiske forbundsfelle som ikke bare bør bringe israelerne til eftertanke.
25.Dets konge, bannlyst av paven 12 år tidligere og nå også uten sin forbundsfelle Spania, sto alene.
26.Endelig har opprøret satt syrerne i en vanskelig situasjon nettopp fordi det representerer en så klar utfordring til deres nyvunne forbundsfelle president Gemayel.
27.Et år efter at de amerikanske fredsbevarende styrker ble tatt ut av Beirut, har uviljen mot USA, som Israels forbundsfelle, vært i stadig vekst.
28.For mange bedrifter er dessuten den solidariske inntektspolitikken en viktig forbundsfelle.
29.Liberalismen har ikke enerett som konservativ forbundsfelle.
30.Man ante en mulig forbundsfelle i kampen mot islam, og for å overbevise storkhanen om nødvendigheten av et samarbeide, sendte man ut franciskanerpateren Johann de Plano Carpini, det var i 1245.
Your last searches