Norwegian-Swedish translation of foreholde

Translation of the word foreholde from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

foreholde in Swedish

foreholde
allmennverb protestera med
More examples
1.Ett er hva Treholt forklarer, noe annet er hva han vil forklare når overvåkingspolitiet efterhvert begynner å foreholde ham hva man er kommet frem til under efterforskningen.
2.Finansminister Rolf Presthus har all grunn til å foreholde partene i arbeidslivet deres ansvar for den videre utvikling.
3.Like viktig er det å foreholde Hagen det ansvar han har for å sikre at vi fortsatt skal ha en borgerlig regjering.
4.På denne tid foreslo også forsvarssjefen at forsvarsminister Fostervoll burde konferere med handelsminister Evensen og be ham trekke anmodningen om sikkerhetsklarering tilbake, samtidig som han skulle tale med Arne Treholt og foreholde ham varsomhet.
Similar words

 
 

foreholde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) foreholdeforeholdendeforeholdt
Indikative
1. Present
jegforeholder
duforeholder
hanforeholder
viforeholder
dereforeholder
deforeholder
8. Perfect
jeghar foreholdt
duhar foreholdt
hanhar foreholdt
vihar foreholdt
derehar foreholdt
dehar foreholdt
2. Imperfect
jegforeholdt
duforeholdt
hanforeholdt
viforeholdt
dereforeholdt
deforeholdt
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde foreholdt
duhadde foreholdt
hanhadde foreholdt
vihadde foreholdt
derehadde foreholdt
dehadde foreholdt
4a. Future
jegvil/skal foreholde
duvil/skal foreholde
hanvil/skal foreholde
vivil/skal foreholde
derevil/skal foreholde
devil/skal foreholde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha foreholdt
duvil/skal ha foreholdt
hanvil/skal ha foreholdt
vivil/skal ha foreholdt
derevil/skal ha foreholdt
devil/skal ha foreholdt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle foreholde
duville/skulle foreholde
hanville/skulle foreholde
viville/skulle foreholde
dereville/skulle foreholde
deville/skulle foreholde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha foreholdt
duville/skulle ha foreholdt
hanville/skulle ha foreholdt
viville/skulle ha foreholdt
dereville/skulle ha foreholdt
deville/skulle ha foreholdt
Imperative
Affirmative
duforehold
viLa oss foreholde
dereforehold
Negative
duikke forehold! (forehold ikke)
dereikke forehold! (forehold ikke)
Your last searches