Norwegian-Swedish translation of forfalsket

Translation of the word forfalsket from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forfalsket in Swedish

forfalsket
falskadjective förfalskad
Synonyms for forfalsket
Similar words

 
 

More examples
1.(UPI) Et forfalsket brev som går ut på at USA har bedt det nøytrale Østerrike hjelpe NATO i tilfelle krig, er åpenbart en del av en verdensomspennende desinformasjonskampanje satt i verk av det sovjetiske efterretningsvesen KGB.
2.Ansikt til ansikt med dette bastante partikrav manipulerte den energiske efterforskeren med de innkomne vitneutsagnene, han forfalsket rettsforklaringen og drev guttene til tilståelse med trusler og tvang (en tilståelse de senere fragikk).
3.Damene som selger muntre flasker, tror vel at identifikasjonspapirene til den unge skuespilleren må være forfalsket av en rekvisitør på Den Nationale Scene.
4.Det blir gitt falske opplysninger om skipenes last og anløpshavn, og i noen tilfeller blir også skipenes papirer forfalsket. hevdes det i rapporten.
5.Det er meget skummelt, man skal heller ikke kjøpe noe som er altfor billig, slike varer er enten forfalsket eller stjålet.
6.En 23 år gammel kvinne fra Gjøvik er i forhørsretten dømt til betinget fengsel i 45 dager, med en prøvetid på to år, for å ha forfalsket sitt vitnesbyrd fra den videregående skolen.
7.Enstemmighetsreglene, som gir hvert enkelt land vetorett, har forskjøvet likevekten mellom EFinstitusjonene, ødelagt dynamikken i Fellesskapet og fullstendig forfalsket stats og regjeringssjefenes rolle.
8.Fire søkere til Agder Distriktshøgskole er avslørt efter at de har forfalsket sine vidnemål for å forsøke å komme inn på populære linjer ved skolen.
9.Flere av de 7000 foreldrene med barn som var arbeidsledige, forfalsket sine identitetspapirer for å få lov til å pensjonere seg.
10.Forretningene ga tilbake kontanter på gavesjekker som var forfalsket fra 100 kroner til 1100 kroner med påklebede bokstaver.
11.Han mener at myndighetene har forfalsket tallet på personer som er blitt drept som følge av vold fra sikhekstremister.
12.Han var så dyktig at Boyansmuseet i Rotterdam kjøpte et forfalsket maleri av ham.
13.Hans lette, magre apparisjon avtegner seg rolig lyttende til vidnesbyrdet i et godt forfalsket klenodium av en sølvskål, snart i distre gratie mens han konsentrerer seg overfor en forsamling, og så med gaminblink i lystig lag...
14.Her må det dreie seg om forfalsket materiale eller en forveksling, mente general Kiessling.
15.I fjor tilstod en vesttysker som spesialiserte seg på salg av nazigjenstander, at han hadde forfalsket Hitlers dagbøker.
16.Kujau forsikrer overfor VG at han aldri har forfalsket Quisling.
17.Og i stykket blir ingenting forfalsket.
18.Regnskapet ble for sikkerhets skyld forfalsket for å dekke over innkjøpene.
19.Retten har ikke funnet det bevist om passet var forfalsket eller om det var utstedt av rette myndigheter efter anmodning fra onkelen - politimannen.
20.Tiltalen denne gang går i korthet ut på at Donovan sammen med syv av sine tidligere medarbeidere forfalsket regnskapene for et tunnelbaneprosjekt til 186 millioner dollar og således svindlet New York by for millioner av dollar.
21.Vi har oppdaget en søker til Økonomisk College som har forfalsket sitt artiumsvitnesbyrd.
22.Resultatet ble forfalsket" og" Vi vil ha frie valg".
23.Men her dreier det seg om en politisk provokasjon, fordi alt er forfalsket, til og med sultestreiken.
24.Sakharovfamilien, som nå bor i Massachusetts i USA, mottok et forfalsket postkort fra Sakharovs datert 21. april 1985, hevdet menneskerettighetsgruppen igår.
25.Aktor opplevet også det uhørte å bli beskyldt for å være" politikonspiratør" og for å ha forfalsket vitneutsagn.
26.Av 47 undersøkte kjøttprodukter var ni forfalsket med soya.
27.Da dommeren påpekte at oberstens tillatelse til denne turen er vedlagt saksdokumentene, påsto han at datoen var forfalsket av Piotrowski.
28.Der mente man nemlig at også poststemplet var forfalsket, noe Fjordingen betviler sterkt.
29.Dessuten erklærte den 38 år gamle Michnik at endel av bevismaterialet er forfalsket.
30.Det ble en helt ny komposisjon - uten at originalen var forlatt eller forfalsket.
Your last searches