Norwegian-Swedish translation of formaliteter

Translation of the word formaliteter from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

formaliteter in Swedish

formaliteter
oppførselnoun formaliteter
Similar words

 
 

More examples
1.Det finnes en del formaliteter med akkreditering og visum som må ordnes raskt, men dette tror jeg vil bli ordnet uten vanskeligheter, sier Formo.
2.Det gjenstår en del formaliteter før saken kan avklares, forteller overlege Nils Norman til Aftenposten.
3.Her argumenterer man med formaliteter på en måte som kan minne om det tyskerne gjorde under okkupasjonen.
4.Peter Anker som først lojalt holdt seg innenfor Røde Korscharteret, men som snart innså at han ikke kunne la seg stanse av formaliteter når det gjaldt de politiske fangene.
5.Alle formaliteter og" løyver" skal være i orden, også for den planlagte kafeteriaen som også kan være nattkafe for langtransportsjåfører.
6.Alle som ville fikk lov til å kjøre Tbane uten andre formaliteter enn gyldig billett.
7.At enkelte politikere utnevnes til større syndere mot de formaliteter som gjelder i forholdet mellom Regjeringen og Stortinget, kan derfor for noen virke kunstig.
8.De formaliteter som må være i orden for at regjeringen kan fremme sitt forslag, skal nå ordnes ved at utkastene sendes rundt til de ministre som er ferdige med ferien.
9.De hadde også handlet i strid med straffeprosessloven ved å forsøke å tiltvinge seg adgang til Stolmarkgaten, som var bebodd av punkere, uten å ha de nødvendige formaliteter i orden.
10.De kontrollører som det offentlige setter på næringslivet er spesialdrillet i formaliteter og, jeg tør påstå, paragrafrytteri i en slik grad at næringslivets folk har lite eller intet å stille opp.
11.De nødvendige formaliteter vil imidlertid ta noe tid, opplyser pressetalsmann Geir Grung til Aftenposten.
12.Den praktiske gjennomføringen, forflytningen og alle papirer og formaliteter tar ICM seg av.
13.Desto hyggeligere var det at han selv fikk en slik triumf umiddelbart efterpå - han vant foran bl.a. syv internasjonale mestere, og tok selv trolig sitt første napp i IMtitelen (det avhenger av visse formaliteter m.h.t. motstandernes ratingtall).
14.Endel formaliteter gjenstår.
15.Eneste forbehold er nødvendige formaliteter som ennu ikke er ordnet.
16.Forholdene er blitt lagt tilrette for hurtigst mulig pass og tollklarering, slik at de reisende burde kunne komme seg gjennom alle formaliteter på under en time selv når trafikken er som verst, mener Johnnie L. Cochran, Jr. ved lufthavnforvaltningen i Los Angeles.
17.Han har gitt uttrykk for at han forstår at politiet ønsket å bringe alle formaliteter i orden før han sendes ut av landet.
18.Han uttrykker også håpet om at kirker og regjeringer i andre land, som Norge, kan bidra til fondet når stiftelsen er registrert og andre formaliteter er ordnet.
19.Hvilke selskaper det dreier seg om vil bli gjort kjent når alle formaliteter er i orden.
20.I hoppleiren er det nå klart at Ludvik Zajc går på en ny toårsperiode som trener (bare formaliteter gjenstår å ordne).
21.Ingen unødvendige ord eller formaliteter.
22.Jeg begynte tidlig å representere landet, selv om det tok syv års formaliteter før jeg ble utnevnt til konsul !
23.Løkketangen Fysioterapi nedlegges så snart alle formaliteter er avklart, og senest innen 1. august.
24.Når det ikke er blitt klart fastslått tidligere, skyldes det at en nominasjonsprosess alltid er forbundet med visse formaliteter, f.eks. at de nåværende stortingsrepresentanter innen en viss frist bes om skriftlig å svare på om de mottar gjenvalg eller ikke.
25.Om hverdagen på Stortinget er preget av rutine og formaliteter, er SommerOslo i juli den rake motsetning for Foss.
26.Overlege Egill Jensen ved Alkohollaboratoriet sier til bladet Folket at det ennå gjenstår noen formaliteter før undersøkelsen kan offentliggjøres i sin helhet.
27.Poenget er bare å komme videre, slik at alle formaliteter er iorden hvis man skulle få behov for å opprette en hospitalskipstjeneste.
28.Prosjektet kan, dersom alle formaliteter går iorden, igangsettes allerede våren 1985, og vil sannsynligvis være det første i sitt slag i landet, får avisen opplyst.
29.Regjeringens talsmann Jerzy Urban sa på en pressekonferanse tirsdag at Gwiazda ikke behøvde å komme tilbake til sin celle, men bare melde seg for fengselsledelsen for å ordne noen formaliteter.
30.Retten fastslår i sin dom at dette bare var formaliteter og at Hagen fortsatte som leder.
Your last searches