Norwegian-Swedish translation of forskjellig

Translation of the word forskjellig from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forskjellig in Swedish

forskjellig
allmenn? olika
Synonyms for forskjellig
Derived terms of forskjellig
Similar words

 
 

More examples
1.Afrika" skal gi rom for rockegrupper, teatervirksomhet, verksteder av forskjellig slag og annet.
2.Halvsju" tok for seg data, forskjellig databehandlingsutstyr, hvordan det kan være til glede for noen og til skade for alle om hele samfunnet blir datastyrt.
3.Han hevder at" amerikanerne står på forskjellig vis oss nordmenn nærmere enn briter, franskmenn, tyskere og italienere".
4.Kan dere ikke i alle fall bruke forskjellig penselbredde ?" ber jeg dem.
5.Oppbygget må ikke fremtre selvhevdende i forhold til omgivelsene, men som et formidlende element mellom bygninger av forskjellig karakter.
6.Response" består egentlig av fire versjoner for et forskjellig instrumentarium.
7.At kvinner og menn stort sett har forskjellig oppfatning av hva voldtekt er og hvem som er å laste for at overgrepene skjer.
8.De tiltak vi har satt i verk for oktober og november, er ikke vesentlig forskjellig fra de en rekke land både i og utenfor OPEC har benyttet, fremholder Statoils informasjonssjef Willy H. Olsen overfor Aftenposten.
9.Det er forskjellig.
10.Det er i alt 43 parseller av forskjellig størrelse.
11.Det er ikke så fundamentalt forskjellig.
12.Det er imidlertid forskjellig behov for reserver i de forskjellige land.
13.Det er ingen grunn til å legge skjul på at Kirkens kvinner ser forskjellig på dette initiativet.
14.Det er veldig forskjellig og helt avhengig av den enkelte lærer.
15.Det første vi må huske på, er at vi er valgt som kritikere av sandinistfronten og som et parti som er forskjellig fra sandinistpartiet, sa Luis Humberto Guzman, en 31åring som blir leder for folkesosialdemokratenes seks representanter i nasjonalforsamlingen.
16.Det grunnleggende forhold er at samene fra gammel tid har et eget sprog og en egen kultur som er forskjellig fra den øvrige norske kultur, svarer Smith, som poengterer at samekulturen er svært sårbar.
17.Det har vært svært vanskelig å plassere fire mennesker med forskjellig bakgrunn i en og samme leilighet med felles oppholdsrom.
18.Det som nå skjer, er ganske forskjellig fra alt vi har opplevet tidligere, uttalte en av dem som sto bak aksjonen, Cassim Saloojee i den brede opposisjonsbevegelsen Den forente demokratiske front.
19.Det var en god skole, og egentlig ikke så forskjellig fra det jeg opplever i Cullbergballetten.
20.Det vi prøvde ikveld er veldig forskjellig fra det vi vanligvis spiser.
21.Det ville være uheldig med en forskjellig maksimumsstraff for såkalte farlige stoffer og andre narkotiske stoffer, fordi det kunne bli oppfattet som en sosial akseptering av f.eks. cannabis og bli tolket slik at omsetning av slike stoffer er mindre farlig, sier Jørgen Sønstebø (kr.f.), som er saksordfører for lovendringen.
22.Egentlig skulle Tyrkia aldri vært medlem i det hele tatt, for samfunnsforholdene og tradisjonene der er så vidt forskjellig fra resten av VestEuropa at man neppe kan vente at de noen gang vil tilfredsstille våre vanlige krav til et demokrati.
23.Et eksempel er merking av husholdningspapir, der hylsene har forskjellig diameter og papiret er mer eller mindre hårdt rullet.
24.For opptak til høyere utdannelse har ikke stått / ikke bestått hatt noen egentlig nytteverdi, eftersom forskjellige fagog fagkombinasjoner vektlegges forskjellig fra studium til studium.
25.Foruten å skaffe vennekontakter har jo Røde Kors arrangert kurs og turer for flyktningene og også gitt forskjellig utstyr ?
26.Grunnen til at jeg gir meg på Kolbotn er forskjellig - både personlig, sportslig og mye annet, sier Fossern til Østlandets Blad, en Erik Foss som ikke har fått tilbud fra andre klubber ennå.
27.Identifiseringen er helt forskjellig idag, vi har andre verdier.
28.Ikke så forskjellig fra før, sier Muffe og Gækki.
29.Ja, jeg liker slake bakker, og det er det nok av i denne løypa, som er helt forskjellig fra den vi hadde i det individuelle løpet.
30.Jeg mener det er en viktig forskjell mellom enmannsstyrte mediebedrifter, som vi har mange eksempler på i utlandet, og børsnoterte selskaper ledet av en gruppe mennesker med vidt forskjellig bakgrunn.
Your last searches