Norwegian-Swedish translation of forskjelligartet

Translation of the word forskjelligartet from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forskjelligartet in Swedish

forskjelligartet
allmenn? olika
Synonyms for forskjelligartet

 
 

More examples
1.Men det ville være å underkjenne menneskenaturens ondskap om man ikke regnet med at den økende nærhet også i fortsettelsen vil føre til økende avstand, nye typer motsetningsforhold i tillegg til alle dem som på de ulike plan oppstår når mennesker med ulike interesser og forskjelligartet opprinnelse gjennom utviklingens trykk tvinges inn på hverandre.
2.Om alle dere skeptiske, negative kritikere visste hvor forskjelligartet og mangfoldig" fredsbevegelsen" i realiteten er !
3.Vietnam har en langt mer forskjelligartet kultur enn den norske, men boken" Flyktningene fra Vietnam" gir likevel en grei og riktig oversikt over det som er viktig for oss, sa Thanh Tam, vietnamesisk flyktning som har bodd i Norge i fem år.
4.Der ble vognen snudd og turisten fikk utsikt til jordveien mellom hyttene, til folk og dyr og forskjelligartet virksomhet, realistisk ispedd lyder og lukter fra husdyr og dagens meny.
5.Foreningen har nå 143 medlemmer fra hele landet, og det er ikke rart, for museumsstrukturen i forhold til stat, fylker og kommuner er svært forskjelligartet, og lønnsregulativene med den.
6.Gasskip er meget forskjelligartet både når det gjelder produkter og skipstyper.
7.Tvert om vil dataprogrammering og TVproduksjoner for undervisningsformål kreve høyst forskjellige tilnærminger og tenkemåter, og følgelig trekke til seg forskjelligartet ekspertise.
Your last searches