Norwegian-Swedish translation of forskrive

Translation of the word forskrive from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forskrive in Swedish

forskrive
allmennverb kontraktera
More examples
1.De påsto til og med at underskriverne" ikke hadde gjort klart for seg den radikalt nye situasjon atomvåpnene har satt menneskeheten i", og at" å bidra til å fremme et absolutt onde" - som man forstår at De mener gruppen gjør - er" det samme som å forskrive seg til djevelen".
2.Jeg har heller ingen innsigelse mot tesen om at" Å bidra til å fremme et absolutt onde er det samme som å forskrive seg til djevelen".
3.Å bidra til å fremme et absolutt onde er det samme som å forskrive seg til djevelen.
4.En tysk vinfest er skrallende moro, og ikke skal man forskrive seg til noe eller noen.
Similar words

 
 

forskrive as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forskriveforskrivendeforskrevet
Indikative
1. Present
jegforskriver
duforskriver
hanforskriver
viforskriver
dereforskriver
deforskriver
8. Perfect
jeghar forskrevet
duhar forskrevet
hanhar forskrevet
vihar forskrevet
derehar forskrevet
dehar forskrevet
2. Imperfect
jegforskrev
duforskrev
hanforskrev
viforskrev
dereforskrev
deforskrev
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forskrevet
duhadde forskrevet
hanhadde forskrevet
vihadde forskrevet
derehadde forskrevet
dehadde forskrevet
4a. Future
jegvil/skal forskrive
duvil/skal forskrive
hanvil/skal forskrive
vivil/skal forskrive
derevil/skal forskrive
devil/skal forskrive
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forskrevet
duvil/skal ha forskrevet
hanvil/skal ha forskrevet
vivil/skal ha forskrevet
derevil/skal ha forskrevet
devil/skal ha forskrevet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forskrive
duville/skulle forskrive
hanville/skulle forskrive
viville/skulle forskrive
dereville/skulle forskrive
deville/skulle forskrive
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forskrevet
duville/skulle ha forskrevet
hanville/skulle ha forskrevet
viville/skulle ha forskrevet
dereville/skulle ha forskrevet
deville/skulle ha forskrevet
Imperative
Affirmative
duforskriv
viLa oss forskrive
dereforskriv
Negative
duikke forskriv! (forskriv ikke)
dereikke forskriv! (forskriv ikke)
Your last searches