Norwegian-Swedish translation of forstyrres

Translation of the word forstyrres from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forstyrres in Swedish

forstyrres
allmenn? störd
Similar words

 
 

More examples
1.Her har jeg dessuten laget et krypinn" hvor de såre sinn kan søke ensomhet", sier han og henviser oss deretter til" annen etasje" som med en sklie er gjort så vanskelig tilgjengelig for de minste at de store barna her gis et" fristed" til drøfting av livets mange, mange gåter og annet som lett forstyrres av de små.
2.Hysj, hysj - elitespillernes konsentrasjon må ikke forstyrres !
3.Adm. direktør Bjørn Bettum i Kosmos ønsker at salget skal skje raskt, slik at aksjemarkedet ikke forstyrres.
4.Av vanlig alkohol påvirkes hjernen ved at dens ytterst ømtålige kjemiske prosesser forstyrres.
5.Dataanlegget er avhengig av jevn temperatur og dette kan forstyrres når det automatiske air conditionanlegget settes ut av funksjon.
6.De ekstremt dårlige lysforholdene i mørketiden gjør at søvnrytmen forskyves og forstyrres.
7.Dersom de grønne maurene forstyrres i sine drømmer, vil verden gå under, mener filmens stamme.
8.Det finnes områder hvor hundene kan gå fritt under tilsyn uten at viltet forstyrres.
9.Det forekommer til og med at begravelser forstyrres og forbys.
10.Det var forberedt gjennom sysler fra barndommen, som ikke kunne forstyrres av barneTV...
11.Folk fra hele Russland valfarter stillferdig til Pasternaks hus ved den vakre kirken (hvis påskeprosesjoner forstyrres av ungkommunistisk pøbel i en novelle av Solsjenitsyn).
12.Forat denne fintfølende mekanismen ikke skal forstyrres, har sansecellen evne til å sile vekk dufter av mindre interesse.
13.Forstyrres bare av et og annet rutefly høyt oppe.
14.Hm... hun liker ikke oppstyr, liker ikke å forstyrres, vil ikke fotograferes - men bli med meg, så skal vi se...
15.Hvis skogens ro forstyrres for mye, er de strenge herrer straks på pletten med en advarende pekefinger.
16.I forbindelse med en brystkreftoperasjon blir i de aller fleste tilfeller også endel av lymfekjertlene i armhulen fjernet, dermed forstyrres lymfevæskens naturlige sirkulasjon i armen på den siden hvor kvinnen er operert.
17.Ikke minst fordi anleggsområdet til tider er preget av hektisk aktivitet som helst ikke bør forstyrres, vil det ifølge NC neppe bli aktuelt å la alminnelige turister slippe til i Stavangers skjeve tårn i samme grad som de gjør det i Pisatårnet.
18.Karl Johan var dengang brolagt med furuklosser på høykant med tjære over, slik at studentene på universitetet ikke skulle forstyrres av knirkende hjul og klaprende hestesko.
19.Mange lærere og foreldre sverger til" delte" skoler, fordi undervisningen forstyrres i blandingsskoler og klasser.
20.Med et feilaktig kosthold kan den hårfine balansen mellom enzymene forstyrres, sier Gustafsson, men understreker at man slett ikke har full oversikt over sammenhengen mellom kosthold og kreft.
21.Men man forstyrres ytterligere i sin kaffedrikking av et sammenbrettet ark fra pressekonferansen ved bokmessens åpning.
22.Og i sin bok" Totenwald" som så dagens lys efter krigen, skriver han at om han var blitt bundet som galeislave resten av sitt liv, ville hans egen indre verden ikke kunne forstyrres så lenge han hadde Goethes utenatlærte dikt å trøste seg med.
23.Og når piken i badet finner harmoni mellom seg og vannet, mellom liv og død, forstyrres hun av treneren som maser.
24.Synet på utbedring som fornyelsesform forstyrres nesten alltid av en diskusjon om eierform.
25.Ved påvirkning av alkohol later det til at neurotransmittorene får problemer med styringen, slik at signalene forstyrres, forsinkes eller ikke når frem.
26.ÅSV er på offensiven, noe som ikke forstyrres av samarbeidsplanene med Hydro.
27.Årsaken til at den fremre delen av flykroppen er støpt i plast, er at elektroniske hjelpemidler som sitter i nesepartiet ikke skal forstyrres av metallet.
28.Det kan ikke bestrides, at det Præg af Fred og Alvor, som bør hvile over Universitetets Omgivelser, vil forstyrres ved en saadan Bygning.
29.Springsteen skal ikke på noen måte forstyrres" var begrunnelsen den arme arbeider fikk...
30.Bare i en periode rett før pause viste de hvordan Ammerud kan forstyrres ; ved manntilmannforsvar over hele banen tvang Tromsø gjestene til feilpasninger og fikk dem en stakket stund ut av rytmen.
Your last searches