Norwegian-Swedish translation of fortjenstfull

Translation of the word fortjenstfull from norwegian to swedish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fortjenstfull in Swedish

fortjenstfull
aksjonadjective förtjänstfull
Synonyms for fortjenstfull
Similar words

 
 

More examples
1.En særlig fortjenstfull virksomhet som ANS har drevet de siste 32 år, er et eget sommerseminar i numismatikk for viderekomne studenter og unge forskere fra andre fag.
2.Formålet med NAVFs populærvitenskapelige pris er å gi belønning for forskningsformidling, oppmuntre til et bredt og godt populærvitenskapelig arbeide og bidra til å gjøre populærvitenskapelig virksomhet fortjenstfull i vitenskapelige stillinger.
3.I 1981 mottok Øistein Winje Karl Evangs medisinske pris for fortjenstfull helsemessig opplysningsvirksomhet.
4.Men man svinger med i en koloristisk og penselsvingende virilitet som holdes under en viss fortjenstfull tukt.
5.Naturvernrådet har opprettet denne hedersbevisningen for å belønne personer som gjennom praktisk handling har gjort en særlig fortjenstfull innsats for naturvernet i Norge.
6.Operasangeren Knut Skram er utnevnt til ridder av 1. klasse av for fortjenstfull innsats for norsk operakunst.
7.Per Hatling har på denne bakgrunn funnet det korrekt å trekke seg fra stillingen, heter det i en pressemelding undertegnet av informasjonssjefen med det forpliktende efternavn Øglænd, fornavn Thv. S. Han understreker at Hatling i de fem år som toppsjef i Øglænd har gjort en fortjenstfull innsats for å sikre god drift og har satt sin store arbeidskraft inn i firmaets tjeneste.
8.Prisene, hver på 20 000 kroner, tildeles utøvende kunstnere som på en fortjenstfull måte har medvirket under plateinnspillinger.
9.Helge Nordahl og det barnefond han ledet har ikke gjort noe galt ; tvertimot har de gjort en fortjenstfull innsats.
10.Alders og sykehjemmet i Trudvangveien er blitt en realitet ikke minst takket være fortjenstfull innsats fra menighetsarbeiderne på Majorstuen.
11.Det legges i Regjeringskretser helller ikke skjul på at mange krigsseilere i årene 194045 utførte en svært fortjenstfull innsats for sitt fedreland.
12.Det var kombinasjonen av journalistisk innsats og personlige egenskaper som var utslagsgivende da hun for tre år siden som den første i norsk dagspresse, ble tildelt Karl Evangs pris for fortjenstfull helseopplysningsvirksomhet.
13.Men hvor fortjenstfull hans innsats enn er, så irriterer boken nesten like mye som den informerer om de hemmelige tjenester og deres fremvekst i et land hvor lynne og tradisjoner ikke ga de beste betingelser.
14.Ordenen er den eneste Forbundsrepublikken Tyskland gir, og er et uttrykk for særlig fortjenstfull innsats.
15.Så er det vel da i beundring og takknemlighet over en fortjenstfull innsats for mellomfolkelig fred og fordragelighet at alle de tilreisende vil vise FN sin ærbødighet.
Your last searches